HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Triệu tập kỳ họp thứ 18 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND quận
Ngày đăng 08/03/2021 | 15:30  | View count: 235

Thường trực HĐND quận vừa ban hành Giấy Triệu tập kỳ họp thứ 18 (kỳ họp cuối nhiệm kỳ) của HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, kỳ họp diễn ra trong 01 buổi chiều thứ sáu, ngày 12/3/2021, tại Hội trường Trụ sở HĐND - UBND quận, số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Tại kỳ họp này, HĐND sẽ xem xét, quyết nghị đối với các báo cáo công tác tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân quận; các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND quận về: phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án, bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án từ nguồn kết dư ngân sách quận, điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 của UBND quận, chấp thuận đầu tư xây dựng dự án cải tạo trụ sở Công an quận, Công an phường Yên Hòa, Công an phường Quan Hoa và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Giấy Triệu tập và Thông báo thay đổi thời gian kỳ họp thứ 18 đã được gửi đến các đại biểu theo quy định.

Nội dung chi tiết Giấy triệu tập xem tại đây.

Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây.

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN