HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội đồng nhân dân quận khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 18 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ
Ngày đăng 12/03/2021 | 18:00  | View count: 343

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, được sự nhất trí của Thường trực Quận ủy, HĐND quận đã tổ chức kỳ họp thứ 18 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ để tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân quận và một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND quận, kỳ họp đã được nghe đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận báo cáo tóm tắt công tác tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021; nghe UBMTTQ quận thông báo tóm tắt về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021, những kiến nghị với HĐND và UBND; nghe đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận trình bày các tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công năm 2021 của UBND quận, bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án từ nguồn vốn kết dư ngân sách quận và tờ trình xin chấp thuận đầu tư đầu tư dự án cải tạo sửa chữa Trụ sở công an quận, công an phường Yên Hòa và báo cáo thẩm tra bổ sung của Ban Kinh tế - Xã hội.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí thư Quận ủy Trần Thị Phương Hoa đánh giá: Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND quận Cầu Giấy trong điều kiện có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của HĐND Thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội quận, HĐND quận đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức và hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cho Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước nâng cao đời sống dân sinh của Nhân dân trong quận.

Nhiệm kỳ qua, HĐND quận đã chỉ đạo và tổ chức thành công 17 kỳ họp (trong đó có 06 kỳ họp không thường kỳ và 11 kỳ họp thường kỳ); ban hành 21 Nghị quyết thường kỳ, 87 Nghị quyết chuyên đề; thực hiện 52 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, 05 phiên giải trình của Thường trực HĐND quận; tổng hợp 568 ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Những kết quả, thành tích nói trên của HĐND quận trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung của quận Cầu Giấy với những kết quả ấn tượng: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế phát triển đúng định hướng, các chỉ tiêu thu, chi ngân sách thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị quận ngày càng khang trang, hiện đại; công tác văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội... tiếp tục được bảo đảm và có nhiều chỉ tiêu dẫn đầu toàn Thành phố. Năm 2020 là năm thứ 12 liên tiếp quận dẫn đầu thành phố về kết quả thi vào lớp 10 THPT. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; cải cách hành chính phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp ngày càng cải tiến; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh.

Đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là thành quả của sự cố gắng không mệt mỏi, sự chung tay góp sức của các tầng lớp Nhân dân, các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn quận, trong đó có đóng góp quan trọng của HĐND quận. Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị HĐND quận tập trung phối hợp triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI và 06 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy; phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026; phối hợp tham mưu việc sắp xếp tổ chức bộ máy HĐND quận, mô hình UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy Hà Nội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND quận từ nay cho đến hết nhiệm kỳ.

Tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh có bài phát biểu làm rõ hơn những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và các giải pháp trọng tâm nhằm đạt kết quả cao nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của quận trong những năm tiếp theo. Đồng chí Chủ tịch UBND quận cảm ơn các vị đại biểu HĐND quận đã luôn phối hợp, đồng hành, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra ở mức cao nhất.

Kỳ họp thứ 18, HĐND quận khóa V đã quyết nghị thông qua 04 Nghị quyết chuyên đề và 01 văn bản chấp thuận với tỷ lệ đồng thuận 100% đại biểu tham dự kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND quận đã trao thưởng cho 13 tập thể, 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND và 09 tập thể có thành tích trong công tác phối hợp hoạt động với HĐND các cấp quận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN