HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Khai mạc kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân quận khoá V nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 12/03/2021 | 17:30  | View count: 303

Chiều 12/3/2021, tại trụ sở HĐND – UBND quận Cầu Giấy đã diễn ra khai mạc kỳ họp thứ 18 – kỳ họp cuối, HĐND quận Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự phiên khai mạc có các đồng chí Trưởng, Phó trưởng các Ban Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Văn hóa – Xã hội, HĐND Thành phố: Hồ Thị Vân Nga, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Quang Thắng; đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Đại biểu Quốc hội,  Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy; đồng chí Nguyễn văn Chiến - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí nguyễn lãnh đạo Quận ủy, nguyên Thường trực HĐND quận; các đại biểu HĐND quận khóa V; các đồng chí đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến cho biết, Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Quận đã thành công tốt đẹp với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ; xây dựng quận Cầu Giấy giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Ngay sau Đại hội, các cấp, các ngành đã quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ 2020-2025. Tại kỳ họp này, theo thẩm quyền, HĐND quận tiến hành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận bằng các nghị quyết chuyên đề, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành thực hiện. 

Theo đồng chí Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến, kỳ họp này, HĐND quận thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng thuộc thẩm quyền: Thứ nhất, trên cơ sở báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quận và Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về tham gia xây dựng chính quyền, HĐND quận xem xét thông qua Nghị quyết về tổng kết tổ chức và hoạt động HĐND quận Cầu Giấy, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thứ hai, HĐND quận xem xét, thảo luận và thông qua 04 tờ trình, 03 nghị quyết và 01 văn bản chấp thuận của HĐND quận, đều là các nghị quyết chuyên đề như: phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án, bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án từ nguồn kết dư ngân sách quận, điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 của UBND quận, chấp thuận đầu tư xây dựng dự án cải tạo trụ sở Công an quận, Công an phường Yên Hòa, Công an phường Quan Hoa.

Đây là kỳ họp quan trọng đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện tình hình các năm tới, những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với quận, trên cơ sở đó xác định phương hướng, giải pháp hữu hiệu, sát với yêu cầu thực tế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất. Đồng chí Chủ tịch HĐND quận đề nghị HĐND, UBND quận, các cơ quan có nội dung báo cáo tại kỳ họp chỉ trình bày báo cáo, tờ trình tóm tắt. Các báo cáo chi tiết và dự thảo nghị quyết đã gửi trước để đại biểu nghiên cứu, thời gian của kỳ họp sẽ dành nhiều cho chương trình thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường.

Đồng chí Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến cũng đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ từng nội dung; quá trình thảo luận cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ quận Cầu Giấy, Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội của quận giai đoạn 2020-2025 và trên cơ sở dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát thực tiễn nhằm giúp cho HĐND quận thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận.

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN