HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Quận Cầu Giấy tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 29/06/2021 | 15:44  | View count: 344

Sáng ngày 28-6-2021, HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm tòa án nhân dân Quận và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự Kỳ họp có đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ Thành phố, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Chủ tịchMTTQ Quận, Trưởng các phòng, ngành, đoàn thể thuộc Quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND-UBMTTQ các phường và các đại biểu HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử quận đã báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Cầu Giấy

phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủyquận Cầu Giấy đề nghị các đại biểu HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 cần nghiên cứu, lựa chọn các đồng chí có đức, có tài bầu vào các chức danh chủ chốt của quận nhiệm kỳ 2021-2026. Sau kỳ họp, các đại biểu HĐND quận cần phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo thống nhất cao, đưa ra các quyết sách quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng,nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn Quận; mỗi đại biểu HĐND Quận phát huy vai trò sát dân, gần dân, thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra và phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của mình. Cùng với đó, HĐND Quận cần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chính quyền đô thị và ban hành các chương trình công tác của HĐND Quận để thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận

trao giấy xác nhận tư cách đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND quận, các ban của HĐND quận,các Ủy viên UBND quận, Hội thẩm Tòa án nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí được bầu giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND Quận nhiệm kỳ 2021-2026 đều được tín nhiệm bầu với số phiếu cao; đồng chí Nguyễn Văn Chiến-Phó Bí thư Thường trực Quận ủy được bầu giữ chức vụChủ tịch HĐND quậnCầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Lương Mậu Hùng- Quận ủy viên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Bùi TuấnAnh - Phó Bí thư Quận ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quậnCầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chíTrịnh Thị Dung - Quận ủy viên và đồng chí Trần Đình Cường - Quận ủy viên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026;đồng thời, Kỳ họp cũng đã xem xét, thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND quận và một số Nghị quyết quan trọng khác.


Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Cầu Giấy

tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND Quận

nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Chiến -Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận thay mặt cho các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND quận cảm ơn các vị đại biểu HĐND quận đã tin tưởng, tín nhiệm bầu tái cử giữ các chức vụ chủ chốt HĐND, UBND Quận nhiệm kỳ 2021-2026. 

Với trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân trong Quận, cá nhân các đồng chí và từng thành viên trong Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Quận, các Ban của HĐND quận và các Ủy viên UBND Quận sẽ đoàn kết, thống nhất, đem hết khả năng, trí tuệ để phục vụ Nhân dân;thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và kết quả của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND quận trên các lĩnh vực công tác; năng động, sáng tạo, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Quận giai đoạn 2021-2025, tập trung mọi nguồn lực xây dựng quận Cầu Giấy phát triển giàu đẹp, văn  minh, hiện đại; đồng thời, đề nghị từng đồng chí mới được HĐND quận bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND Quận sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế tồn tại;chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốtcác nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao cho.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ Nhất - HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung đã đề ra.

BAN TUYÊN GIÁO