HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ hai
Ngày đăng 16/07/2021 | 17:42  | View count: 29

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Văn bản số 182/HĐND-VP ngày 13/7/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khoá XVI, Thường trực HĐND quận thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy và Tổ đại biểu HĐND Thành phố tổ chức buổi tiếp xúc với cử tri quận Cầu Giấy trước Kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Nội dung, chương trình

Đại biểu HĐND Thành phố báo cáo với cử tri về:

- Thông báo về dự kiến nội dung, thời gian Kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 củaThành phố.

- Báo cáo của UBND Thành phố trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV.

Cử tri phát biểu, trao đổi ý kiến với Đại biểu HĐND Thành phố.

Đại diện UBND Thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan và quận trả lời, giải đáp những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

2. Thời gian: 8h30' ngày 20/7/2021 (thứ Ba).

3. Địa điểm: Tại điểm cầu trực tuyến Hội trường UBND quận Cầu Giấy và điểm cầu trực tuyến tại các phường.

Chi tiết toàn văn Công văn của Thường trực HĐND quận xem tại đây.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN