HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ hai, HĐND quận khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 24/07/2021 | 10:00  | View count: 137

Thực hiện các quy định của Luật, sự phân công của Thường trực HĐND quận, chiều ngày 23/7/2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ hai, HĐND quận khóa VI nhiệm kỳ 2021 -2026 dự kiến tổ chức vào ngày 29, 30/7/2021. Đồng chí Lương Mậu Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận dự và chỉ đạo cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận; đồng chí Phạm Thị Lâm Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, lãnh đạo các Ban HĐND quận và các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND và các phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Lao động, Thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận.

Kỳ họp thứ hai này, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận được phân công thẩm tra: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 theo lĩnh vực của Ban; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo quyết toán ngân sách cấp phường 6 tháng đầu năm 2021; Điều chỉnh thu chi ngân sách quận 6 tháng cuối năm 2021; Bổ sung dự toán thu chi năm 2021 cho các đơn vị, UBND các phường; Báo cáo dự kiến danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2022; Chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của quận; Đề án “Phòng, chống cận thị trong các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025”; Tình hình cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021, sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách quận năm 2021 và các tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND do UBND trình HĐND quận tại kỳ họp thứ hai.

Các thành viên tham dự cuộc họp đã tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ các nội dung mà UBND quận trình tại kỳ họp thứ 2, đặc biệt là các nội dung của dự thảo Nghị quyết về Nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 của quận và Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Đề án “Phòng, chống cận thị trong các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025” chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ hai HĐND quận.

Sau khi nghe đại diện các ngành giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến nội dung thẩm định, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận tiếp thu để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo và đề nghị các phòng, ban, ngành tiếp thu ý kiến chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết theo đúng quy định, phục vụ  kỳ họp thứ hai HĐND quận. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN