HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận tạm hoãn Kỳ họp thứ hai HĐND quận khoá VI
Ngày đăng 29/07/2021 | 11:56  | View count: 127

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận thống nhất tạm hoãn tổ chức Kỳ họp thứ hai HĐND quận khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi có thông báo mới.

Thông tin chi tiết xem tại đây

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN