HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 2
Ngày đăng 29/09/2021 | 13:31  | View count: 69

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Công văn số 36/ĐĐBQH-VP ngày 10/9/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức Hội nghị để các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số 03 trước kỳ họp thứ 2, cụ thể như sau:

I. Nội dung, chương trình

1.  Đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

2. Cử tri phát biểu và trao đổi ý kiến với Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội.

3. Đại diện UBND Thành phố, các cơ quan liên quan và quận trả lời, giải đáp những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

4. Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

II. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:  8h00' ngày 01/10/2021 (thứ Sáu).

- Địa điểm: 

+ Điểm cầu chính quận Nam Từ Liêm.

+ Điểm cầu tại quận Cầu Giấy: Hội trường UBND quận và điểm cầu 08 phường.

III. Thành phần:

1. Cấp quận:

- Tại điểm cầu Hội trường UBND quận (Số 36 đường Cầu Giấy phường Quan Hoa): Đại diện Thường trực Quận uỷ, HĐND, UBND, UB. MTTQ, các Ban Đảng, Ban HĐND quận, đoàn thể và một số phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn quận và các cử tri có ý kiến phát biểu.

2. Cấp Phường: Dự tại điểm cầu UBND các phường:

- Đại diện Thường trực Đảng uỷ, UBND, UB. MTTQ, BCH Công an phường.

- Đại diện cử tri khu dân cư: 10 đại biểu đại diện các giới, các thành phần kinh tế trên địa bàn phường.

Toàn văn Công văn của Thường trực HĐND quận, xem tại đây.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY