HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tập huấn, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND quận Cầu Giấy năm 2021
Ngày đăng 02/11/2021 | 14:48  | View count: 199

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, được sự nhất trí của Quận ủy, HĐND quận Cầu Giấy, sáng ngày 02/11/2021, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND quận.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận;  các đồng chí trưởng, phó các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đại diện Ban thanh tra nhân dân các phường trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh: HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc chủ yếu và được quyết định bởi chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND. Để đại biểu HĐND quận có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay thì việc nâng cao kỹ năng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết. Với khối lượng công việc ngày càng lớn, đòi hỏi cao về năng lực thực thi công vụ của mỗi đại biểu HĐND, một trong những giải pháp quan trọng là bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND đã trở thành yêu cầu khách quan không chỉ đối với cơ quan dân cử mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi đại biểu. 

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu HĐND được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Lê Minh Thông - Nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phổ biến những quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính Phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội…; truyền tải, trao đổi các kỹ năng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND quận.

 Giáo sư, Tiến sỹ Lê Minh Thông - Nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phổ biến, truyền tải các nội dung

tập huấn tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng là dịp để các vị đại biểu HĐND học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử./.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY