HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ 2
Ngày đăng 16/11/2021 | 15:17  | View count: 29

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Công văn số 78/ĐĐBQH-VP ngày 10/11/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy phối hợp Thường trực HĐND - UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân và quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị để các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số 03 sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm

Thời gian thực hiện vào 8h00' ngày 19/11/2021 (thứ Sáu) tại Điểm cầu chính quận Thanh Xuân; Điểm cầu tại Hội trường UBND quận Cầu Giấy và điểm cầu 08 phường.

II. Hình thức tổ chức: Tiếp xúc trực tuyến

III. Thành phần:

- Dự tại điểm cầu Hội trường UBND quận, gồm: Đại diện Thường trực Quận uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các Ban Đảng, Ban HĐND quận, đoàn thể và một số phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn quận và các cử tri có ý kiến phát biểu.

- Dự tại điểm cầu UBND các phường, gồm: Đại diện Thường trực Đảng uỷ, UBND, Ủy ban  MTTQ Việt Nam, BCH Công an phường; 10 đại biểu đại diện cử tri khu dân cư đại diện các giới, các thành phần kinh tế trên địa bàn phường.

Toàn văn Công văn của Thường trực HĐND quận xem tại đây.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY