HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ hai
Ngày đăng 16/11/2021 | 18:22  | View count: 153

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Công văn số 325/HĐND - VP ngày 02/11/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố; Công văn số 346/HĐND-VP ngày 11/11/2021 về việc phân công dự và đăng ký lịch TXCT của đại biểu HĐND Thành phố trước kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố; Thường trực HĐND quận thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy và Tổ đại biểu HĐND Thành phố tổ chức buổi tiếp xúc với cử tri quận Cầu Giấy trước Kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. Nội dung, chương trình

Đại biểu HĐND Thành phố báo cáo với cử tri về:

- Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022 của Thành phố.

- Báo cáo của UBND Thành phố trả lời ý kiến, kiến nghị chung của cử tri trước và sau họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XVI.

Cử tri phát biểu, trao đổi ý kiến với Đại biểu HĐND Thành phố. (tập trung vào những vấn đề liên quan đến nội dung kỳ họp và những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết theo phân cấp của đại biểu HĐND Thành phố).

II. Thời gian, địa điểm

Thời gian tổ chức Hội nghị vào hồi  14h00' ngày 19/11/2021 (thứ Sáu) tại điểm cầu Hội trường UBND quận Cầu Giấy và điểm cầu trực tuyến tại các phường bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

III. Thành phần:

1.  Điểm cầu trực tuyến Hội trường UBND quận Cầu Giấy gồm:

- Đại biểu HĐND Thành phố; Đại biểu Sở, ban ngành Thành phố;

- Đại diện Thường trực Quận uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đại biểu HĐND quận Cầu Giấy, các Ban Đảng, đoàn thể và một số phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn quận.

2. Điểm cầu trực tuyến tại các phường: Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và đại diện cử tri tham dự

Toàn văn Công văn của Thường trực HĐND quận xem tại đây.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY