HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận tổ chức Kỳ họp thứ 3 khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 20/12/2021 | 17:00  | View count: 288

Sáng ngày 20/12/2021, HĐND quận Cầu Giấy khoá VI khai mạc Kỳ họp thứ Ba. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021 của HĐND quận, dự kiến diễn ra trong ngày để xem xét, thông qua nội dung gồm 22 báo cáo, 20 tờ trình, 06 dự thảo nghị quyết.

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, UBND quận, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đại biểu HĐND quận khóa VI, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong quận; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh: Với tinh thần tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND quận, công tác phục vụ kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, nội dung chương trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt trước diễn biến vẫn đang rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực HĐND quận đã chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của kỳ họp. Đây là kỳ họp thứ hai mà các vị đại biểu HĐND quận sẽ cập nhật và sử dụng phần mềm quản lý kỳ họp, trong đó có đầy đủ chương trình và các tài liệu của Kỳ họp được sắp xếp khoa học, thuận tiện trong việc theo dõi, tra cứu. Đây là kỳ họp đầu tiên HĐND quận thực hiện tổ chức kỳ họp ứng dụng qua hệ thống phần mềm Zoom.

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến cho biết, Kỳ họp thứ 3, HĐND quận là kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 để xem xét nhiều nội dung quan trọng: (1) HĐND quận sẽ đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 và kế hoạch năm 2022; (2) Xem xét, thảo luận và thông qua 18 báo cáo (trong đó có 04 báo cáo chuyên đề), 04 nghị quyết thường kỳ và 03 nghị quyết chuyên đề, trong đó nhiều nội dung quan trọng như: phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 của quận…; (3) Thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Với phương châm đổi mới và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận, đồng chí Chủ tịch HĐND quận đề nghị các vị đại biểu HĐND quận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, trí tuệ, xây dựng để thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, góp phần vào sự thành công của Kỳ họp.

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Chủ tịch HDND quận, kỳ họp đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND quận báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tóm tắt ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước, thu, chi ngân sách quận năm 2021; Dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2022; nghe Thường trực HĐND quận báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND quận năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; nghe UBMTTQ Việt Nam quận thông báo tóm tắt về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và những kiến nghị với HĐND, UBND; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Bí thư Quận ủy Trần Thị Phương Hoa đánh giá: Năm 2021, Quận Cầu Giấy đã bám sát nhiệm vụ, tinh thần đổi mới, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Điểm nổi bật: kinh tế của quận tiếp tục duy trì sự tăng trưởng và phát triển, về cơ bản, quận vẫn đạt được mục tiêu tổng quát, trong đó, 13/14 chỉ tiêu nhiệm vụ đạt và vượt; thu ngân sách ước đạt 135,36 % dự toán; chi ngân sách ước thực hiện 142,95% dự toán Thành phố giao, bằng 89,67% dự toán HĐND quận giao. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; công tác văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, lao động - việc làm, an sinh xã hội... tiếp tục được bảo đảm và có nhiều chỉ tiêu dẫn đầu Thành phố. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, đã tổ chức thành công diễn tập quân sự cấp quận. Cải cách hành chính phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp ngày càng cải tiến; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư được tăng cường. Trong công tác phòng chống dịch bệnh, quận đã chủ động, kịp thời, kiên định, kiên trì và bình tĩnh trong mọi tình huống, có các chủ trương, giải pháp trúng, đúng với tinh thần quyết liệt nhưng không cầu toàn, vừa làm vừa điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, mục tiêu bảo vệ sức khỏe, đời sống Nhân dân là trên hết, trước hết. Tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đã nêu trong các báo cáo, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị UBND quận tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp đã đề ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đ/c Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc

Đối với HĐND quận, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri để thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ khác năm 2021, từ đó chỉ ra các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới. Trên cơ sở đó, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, tài chính ngân sách năm 2022. Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp của HĐND, các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri; tổ chức các phiên giải trình giữa 2 kỳ họp, hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND; tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp trên các lĩnh vực hoạt động.

Tại kỳ họp này, hoạt động chất vấn được thực hiện kết hợp giữa hình thức chất vấn, trả lời chất vấn bằng văn bản với hình thức trực tiếp. Thường trực HĐND quận đã tổng hợp 13 ý kiến thảo luận của các Tổ và 07 ý kiến chất vấn của đại biểu để gửi đến UBND quận để tiếp thu, báo cáo giải trình; đã có 02 lượt ý kiến, 3 lượt tái chất vấn với 05 nội dung chất vấn tại kỳ họp. Sau ý kiến giải trình, báo cáo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Trần Đình Cường, các đồng chí Trưởng phòng và đại diện lãnh đạo các đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh đã tiếp thu và báo cáo giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan. 

Đ/c Trần Đình Cường - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận báo cáo giải trình tại kỳ họp

Đ/c Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận tiếp thu, báo cáo giải trình và làm rõ một số nội dung liên quan tại kỳ họp

Kỳ họp thứ 3, HĐND quận khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua 06 Nghị quyết (04 Nghị quyết thường kỳ, 02 Nghị quyết chuyên đề).

HĐND QUẬN CẦU GIẤY