HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận năm 2022
Ngày đăng 26/01/2022 | 16:58  | View count: 128

Sáng 26/01/2022, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp quận năm 2021; Ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2022 giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đồng chí trưởng các ban Đảng, lãnh đạo các Ban HĐND quận, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận, các đại biểu HĐND quận, trưởng các hội, đoàn thể chính trị - xã hội quận; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội các phường. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại Hội trường UBND quận và tại các điểm cầu Quận ủy và UBND 8 phường.

Hội  nghị đã được nghe đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận Lương Mậu Hùng báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND các cấp quận Cầu Giấy năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 có 35 đại biểu, được chia thành 8 Tổ hoạt động tại 8 phường; Thường trực HĐND quận có 04 đồng chí, các Ban HĐND quận có 10 thành viên. Phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ các nhiệm kỳ trước, HĐND quận tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả; tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng nội dung chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, ban hành các Chương trình, Kế hoạch công tác và tổ chức tốt các hoạt động đảm bảo đúng quy định của pháp luật, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND quận đã xây dựng và ban hành các Quyết định về Quy chế tiếp công dân, Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND quận, Quyết định về việc phân công công tác các thành viên Thường trực HĐND quận, nhiệm vụ của Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận; xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2026”.

Đ/c Lương Mậu Hùng - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận báo cáo kết quả hoạt động của HĐND các cấp

quận Cầu Giấy năm 2021

Năm 2021, HĐND quận chỉ đạo và tổ chức thành công 04 kỳ họp (trong đó có 02 kỳ họp không thường kỳ và 02 kỳ họp thường kỳ); ban hành 05 Nghị quyết nhân sự, 07 Nghị quyết thường kỳ, 12 Nghị quyết chuyên đề là căn cứ, cơ sở pháp lý để Quận thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng hàng năm và kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát sinh. Tại kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND quận đã được Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc, tặng bằng khen cho 02 tập thể và 15 cá nhân; HĐND quận tặng giấy khen cho 22 tập thể và 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND các cấp quận. HĐND các phường đã tổ chức thành công kỳ họp cuối nhiệm kỳ để đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND và UBND phường trong nhiệm kỳ.

Nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đặc biệt trong bối cảnh thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt trước diễn biến vẫn đang rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực HĐND quận đã chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ họp, các vị đại biểu HĐND quận sẽ sử dụng phần mềm quản lý kỳ họp, trong đó có đầy đủ chương trình và các tài liệu của Kỳ họp được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho việc theo dõi, tra cứu. Tại kỳ họp thứ 3, HĐND quận đã thực hiện tổ chức kỳ họp qua hệ thống phần mềm Zoom. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp được thực hiện theo hình thức kết hợp giữa chất vấn bằng văn bản với hình thức chất vấn trực tiếp.

Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận đảm bảo đúng luật và tiếp tục được đổi mới về phương thức, cách thức, nâng cao chất lượng, triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình thức tế tại địa phương và công tác phòng chống dịch Covid-19. Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian giãn cách xã hội kéo dài, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quận ủy, Nghị quyết của HĐND quận, Chương trình công tác năm 2021, Thường trực HĐND quận đã chủ động chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung nội dung, số lượng, chương trình, phương thức, cách thức giám sát theo hướng giãn, hoãn, giảm số lượng giám sát trực tiếp, giảm thành phần Đoàn giám sát, tăng cường giám sát qua báo cáo, giám sát thực tế tại thực địa... Trong năm 2021, Thường trực HĐND quận đã thực hiện 04 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề. Các Ban HĐND quận ngoài việc tham gia tích cực vào các hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND đã thực hiện 03 cuộc giám sát chuyên đề, đã bổ sung dự toán chi ngân sách để hỗ trợ cho 21.281 đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 với số tiền hỗ trợ gần 50,583 tỷ đồng.

Thực hiện và tổ chức tốt, chu đáo các cuộc tiếp xúc cử tri giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND Thành phố với cử tri quận Cầu Giấy đảm bảo công khai, dân chủ; đã tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng 97 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp quận được thực hiện đúng quy định của pháp luật, Quy chế tiếp công dân đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Thường trực HĐND quận đã thực hiện 150 buổi tiếp công dân, Thường trực HĐND các phường tiếp 163 buổi, các đại biểu HĐND quận tiếp 60 buổi, HĐND các phường 427 buổi.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2021 giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, nội dung chương trình phối hợp công tác năm 2022. Năm qua, lãnh đạo 3 cơ quan đã tích cực đổi mới trong chỉ đạo, điều hành bảo đảm quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả. Trong quan hệ phối hợp công tác, đã phân công rõ trách nhiệm của đơn vị, người đứng đầu, rõ tiến độ; đề cao việc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công phụ trách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết đánh giá, khen thưởng. Nét mới trong thực hiện nhiệm vụ là đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách toàn diện, quyết liệt và nghiêm túc ngay từ đầu năm, từ quận tới cơ sở; thể hiện sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Kết quả thi đua năm 2021, Quận và nhiều phòng ban, đơn vị đã có thành tích xuất sắc, được Trung ương, Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác

năm 2021 giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam quận

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa 3 cơ quan, tại Hội nghị, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã cùng ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2022 với nội dung: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng; tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, đổi mới hoạt động giám sát, khảo sát; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, tố cáo, khiếu nại của công dân; tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề...

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ký kết

chương trình phối hợp công tác năm 2022 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy Trần Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND các cấp quận trong năm 2021. Những kết quả đạt được trong năm 2021 là thành quả của sự cố gắng liên tục không mệt mỏi, sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong đó có đóng góp rất quan trọng của HĐND các cấp. Với sự cố gắng của HĐND và các đại biểu HĐND, cơ quan chuyên trách của Hội đồng, các nhiệm vụ và hoạt động của HĐND quận đều đảm bảo đúng luật và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ kế hoạch năm.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Quận ủy cũng đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ quận trong năm qua. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đã đi vào thực chất, đóng góp hiệu quả vào việc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của quận. Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị 03 cơ quan khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo tổng kết, tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết, phối hợp trong tổ chức kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri, giám sát… Lãnh đạo các cơ quan cần làm tốt việc nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cả hệ thống, quan tâm tới công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, kịp thời thông báo kết quả giải quyết tới người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến trân trọng cảm ơn các đồng chí trong thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND đã có nhiều cố gắng trong đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trước cử tri, trước Đảng, đóng góp quan trọng vào thành công của Quận.

Đánh giá những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch HĐND khẳng định: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, năm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với việc thí điểm thực hiện mô hình Chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mọi mặt kinh tế - xã hội, các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhưng với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, bám sát chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo và chỉ đạo của Thành phố, quận Cầu Giấy đã đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra khá toàn diện, được các cấp, các ngành và Nhân dân ghi nhận.

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng quận đã tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND năm 2021./.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy trao tặng giấy khen cho các tập thể

có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND năm 2021

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đ/c Bùi Tuấn Anh -

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

trong hoạt động của HĐND năm 2021

HĐND QUẬN CẦU GIẤY