HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kế hoạch khảo sát công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học công lập trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 16/02/2022 | 17:08  | View count: 108

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Thường trực HĐND quận ban hành kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 16/02/2022 về khảo sát công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học công lập trên địa bàn quận.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ đánh giá tình hình tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các các trường học công lập trên địa bàn quận về thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống dịch COVID-19; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường trong công tác phòng chống dịch COVID-19; Việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo an toàn khi đón học sinh trở lại trường học; những khó khăn, vướng mắc khi học sinh quay lại trường học trực tiếp và kiến nghị, đề xuất.

Đoàn làm việc trực tiếp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, khảo sát trực tiếp tại một số trường học công lập trên địa bàn. Dự kiến, Đoàn thực hiện khảo sát đến hết tháng 02/2022.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

BAN KT-XH, HĐND QUẬN