HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kế hoạch giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại các trường học công lập trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 29/03/2022 | 09:04  | View count: 125

Ngày 29/3/2022, Thường trực HĐND quận ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐND và kế hoạch số 04/KH-HĐND về việc thành lập Đoàn và kế hoạch giám công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại các trường học công lập trên địa bàn quận.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ đánh giá hiệu quả, chất lượng việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước về việc quản lý và sử dụng tài sản công; Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công tại các trường học công lập trên địa bàn.

Đoàn giám sát trực tiếp tại một số trường học công lập trên địa bàn và làm việc trực tiếp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. Đoàn dự kiến thực hiện giám sát trong tháng 4/2022.

Xem nội dung Quyết định tại đây

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY