HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 3
Ngày đăng 22/04/2022 | 11:31  | View count: 158

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Công văn số 47/ĐĐBQH-VP ngày 19/4/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức Hội nghị để các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số 03 trước kỳ họp thứ 3, cụ thể như sau:

I. Nội dung, chương trình

-  Đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

- Cử tri phát biểu và trao đổi ý kiến với Đại biểu Quốc hội.

- Đại diện UBND Thành phố, các cơ quan liên quan và quận trả lời, giải đáp những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

- Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

II. Hình thức tổ chức: Kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến

III. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:  8h00' ngày 28/4/2022 (thứ năm).

- Địa điểm: 

+ Điểm cầu chính quận Cầu Giấy: Hội trường trụ sở HĐND - UBND quận Cầu Giấy.

+ Điểm cầu trực tuyến: Quận Thanh Xuân, quận Nam Từ Liêm và UBND các phường thuộc các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm.

IV. Thành phần:

- Đại diện Thường trực Quận uỷ, HĐND, UBND, UB. MTTQ, các Ban Đảng, Ban HĐND quận, đoàn thể và một số phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn quận và các cử tri có ý kiến phát biểu.

- Đại diện Thường trực Đảng uỷ, UBND, UB. MTTQ, BCH Công an phường.

- Đại diện cử tri khu dân cư: 10 đại biểu đại diện các giới, các thành phần kinh tế trên địa bàn phường.

Toàn văn Công văn của Thường trực HĐND quận xem tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY