HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND quận giám sát công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại các trường học công lập trên địa bàn
Ngày đăng 22/04/2022 | 17:43  | View count: 109

Thực hiện kế hoạch giám sát công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại các trường học công lập trên địa bàn quận, ngày 20 và 21/4/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận do đồng chí Phó Chủ tịch HĐND quận Lương Mậu Hùng làm trưởng đoàn đã giám sát tại các trường: Mầm non Mai Dịch, THCS Mai Dịch (phường Mai Dịch), Tiểu học Nam Trung Yên, Tiểu học An Hòa (phường Yên Hòa).

Tham dự đoàn giám sát có Lãnh đạo các Ban HĐND, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính- Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận; Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND quận, đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Mai Dịch và Yên Hòa.

Tại các đơn vị giám sát, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo nhanh về công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, tài sản công. Qua giám sát, kiểm tra thực tế cho thấy, các đơn vị đã quản lý và sử dụng tài sản theo đúng các quy định của pháp luật, thực hiện công khai minh bạch, mở sổ theo dõi tài sản theo đúng luật ngân sách Nhà nước. Các đơn vị cũng đề xuất, kiến nghị với Đoàn giám sát một số nội dung như: tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; việc triển khai thực hiện mua sắm tài sản còn chậm; khó khăn trong việc bảo hành sản phẩm khi hỏng hóc; cần tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác quản lý tài sản công…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND quận Lương Mậu Hùng đã đánh giá cao sự chuẩn bị của các đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị cần bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu cho bản báo cáo; xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản ngay từ đầu năm; công khai tài sản hàng năm tại cơ quan, đơn vị. Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị sẽ được đoàn giám sát tổng hợp, trình đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết./.

Một số hình ảnh:

Đoàn tham gia giám sát  công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại trường Mầm non Mai Dịch

Đoàn tham gia giám sát  công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại trường Tiểu học Nam Trung Yên

Đoàn tham gia giám sát  công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại trường Tiểu học An Hòa

Đoàn tham gia giám sát  công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại trường THCS Mai Dịch

HĐND QUẬN CẦU GIẤY