HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023
Ngày đăng 06/06/2022 | 15:58  | View count: 69

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Thường trực HĐND quận vừa ban hành kế Koạch số 07/KH-HĐND ngày 06/6/2022 về khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 trên địa bàn quận. Theo đó, Đoàn sẽ đánh giá việc chấp hành pháp luật cũng như các văn bản chỉ đạo của các cấp trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 trên địa bàn quận; công tác đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn cho kỳ thi tuyển sinh.

Đoàn sẽ khảo sát trực tiếp tại các địa điểm tổ chức kỳ thi; làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo quận và Ban giám hiệu các trường nơi khảo sát.

Theo dự kiến, Đoàn thực hiện khảo sát từ 13/6 đến ngày 17/6/2022.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY