HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận tổ chức kỳ họp thứ 4 khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 29/06/2022 | 17:19  | View count: 220

Sáng ngày 29/6/2022, HĐND quận Cầu Giấy khoá VI khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 nhằm xem xét, thông qua 30 báo cáo và 12 dự thảo nghị quyết và văn bản chấp thuận.

Dự kỳ họp có đồng chí Dương Minh Ánh - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, UBND quận, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đại biểu HĐND quận khóa VI và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong quận; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.

Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến cho biết: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của giai đoạn 5 năm 2020 – 2025. 6 tháng đầu năm, Quận tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Quận ủy, HĐND, UBND quận, sự vào cuộc chủ động, tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, Quận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tăng trưởng kinh tế của Quận vẫn đạt ở mức khá, giá trị sản xuất tăng 8,65% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 64,64% dự toán Thành phố giao và HĐND quận quyết nghị, nhiều khoản thu thực hiện cao so với cùng kỳ năm 2021 (tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cùng kỳ năm 2021 chỉ đạt 48,17% dự toán năm); tiếp tục triển khai các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, số ca mắc đã giảm mạnh, kiểm soát tốt số ca chuyển nặng. Ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động điều chỉnh phương thức dạy học phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động của HĐND quận được triển khai theo kế hoạch, không có sự gián đoạn, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch HĐND quận cũng chỉ ra một số tồn tại trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ như: (1) Công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo chủ trương đầu tư của HĐND và kế hoạch phân bổ nguồn vốn còn đạt thấp, (2) Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án chậm so với kế hoạch; (3) Còn tiềm ẩn nhiều các nguy cơ về dịch bệnh, ATVSTP, PCCC; (4) Còn tồn tại một số công trình vi phạm trật tự xây dựng chưa được xử lý dứt điểm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn còn phổ biến; (5) Tiến độ, chất lượng giải quyết các vụ việc và công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, UBND các phường có thời điểm, có lúc hiệu quả chưa cao, chưa đồng bộ...

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 4, HĐND quận sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, các nghị quyết của Quận ủy và tình hình, yêu cầu thực tiễn của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Tại Kỳ họp này, HĐND quận sẽ xem xét, thảo luận hơn 30 báo cáo, tờ trình và dự kiến thông qua 12 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết, văn bản chấp thuận chuyên đề, có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh trên địa bàn: Thứ nhất, HĐND quận sẽ đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Thứ hai , Xem xét, thông qua tổng quyết toán ngân sách quận năm 2021; Thứ ba , xem xét thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 04 dự án thuộc lĩnh vực giao thông nhằm tiếp tục hoàn thiện, cải tạo cơ sở hạ tầng trên địa bàn quận; Thứ , xem xét cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách quận, đồng thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2) cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2022; Thứ năm , tiếp tục tạo điều kiện giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận, HĐND sẽ thảo luận, thông qua hỗ trợ vốn ủy thác cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn năm 2022 cho Ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh Thành phố Hà Nội; Thứ sáu , xem xét thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp doanh trại Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy; Thứ bảy , HĐND quận tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền để kiện toàn Ủy viên UBND quận đối với chức danh Trưởng Công an quận để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành kịp thời, thông suốt của UBND quận.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các kỳ họp HĐND, tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND quận sẽ tiếp tục cập nhật và sử dụng phần mềm “HĐND Cầu Giấy”, trong đó có đầy đủ chương trình và các tài liệu của kỳ họp được sắp xếp khoa học, thuận tiện trong việc theo dõi, tra cứu. Để đảm bảo nâng cao chất lượng các quyết định, nghị quyết của HĐND tại Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND quận đề nghị các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn, tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để thống nhất, thông qua nghị quyết tại Kỳ họp này.

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND quận, kỳ họp đã đựơc nghe đại diện lãnh đạo UBND quận báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi 6 tháng đầu năm, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách đến 31/5/2022; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách quận năm 2021; Tình hình hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022…; nghe Thường trực HĐND quận báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Báo cáo hoạt động giám sát của HĐND quận năm 2021, Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại các trường học công lập trên địa bàn; nghe UBMTTQ Việt Nam quận thông báo tóm tắt về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và những kiến nghị với HĐND, UBND; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận.

Căn cứ các quy định của Luật, Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với bà Đỗ Thị Thu Hà; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy.

Tại kỳ họp này, hoạt động chất vấn tiếp tục được thực hiện kết hợp giữa hình thức chất vấn, trả lời chất vấn bằng văn bản với hình thức chất vấn, trả lời chất vấn trực tiếp. Thường trực HĐND quận đã tổng hợp 16 ý kiến thảo luận của các Tổ và 04 ý kiến chất vấn bằng văn bản của đại biểu để gửi đến UBND quận để tiếp thu, báo cáo giải trình; đã có 05 lượt ý kiến, 4 lượt tái chất vấn với 05 nội dung chất vấn trực tiếp tại kỳ họp.

Sau ý kiến giải trình, báo cáo của các đồng chí: Trưởng phòng Tài Nguyên và môi trường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc Trung tâm Y tế quận, Chủ tịch UBND các phường Trung Hòa và Yên Hòa, đồng chí Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh đã tiếp thu, giải trình rõ những vấn đề đại biểu HĐND quận và cử tri quan tâm, cùng với đó là quyết tâm nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Thành phố, Quận ủy, HĐND quận giao trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025.

Đ/c Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận tiếp thu, giải trình làm rõ những vấn đề

đại biểu HĐND quận và cử tri quan tâm

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND quận; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND quận dự kỳ họp, HĐND quận đã thống nhất thông qua 30 báo cáo, tờ trình, 03 nghị quyết thường kỳ và 09 nghị quyết, văn bản chấp thuận chuyên đề về phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của UBND quận, cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và năm 2022, điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách quận Cầu Giấy năm 2022, phê chuẩn hỗ trợ vốn uỷ thác cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn quận năm 2022, phê chuẩn chủ trương hỗ trợ kinh phí cho Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội để đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp Ban Chỉ huy Quân sự quận Cầu Giấy… Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Các nghị quyết được HĐND quận ban hành có vai trò quan trọng để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận năm 2022 cũng như của cả nhiệm kỳ.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến đề nghị UBND quận, các cấp, các ngành, đơn vị trong quận tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với các tổ chức, cá nhân là người đứng đầu. Quan tâm, ưu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia và công nhận lại trường chuẩn quốc gia đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi theo kế hoạch đảm bảo an toàn, đạt tỷ lệ bao phủ cao. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn quận; rà soát, sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo quy định; Thứ ba, Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh theo Chương trình phục hồi và phát triển KTXH về miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, phí theo quy định của Chính Phủ; thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho Người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Chính phủ…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh, để các Nghị quyết của HĐND quận thực sự là những quyết sách đúng đắn, xuất phát từ thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn, HĐND quận đề nghị các Ban, các Tổ và các vị đại biểu HĐND quận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chú trọng công tác giám sát, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, Nhân dân; đề nghị UBND quận khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND quận đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên và Nhân dân để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY