HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 4
Ngày đăng 26/09/2022 | 16:07  | View count: 269

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Công văn số 146/ĐĐBQH-VP ngày 26/9/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức Hội nghị để các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số 03 trước kỳ họp thứ 4, cụ thể như sau:

I. Nội dung

- Đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

- Cử tri phát biểu và trao đổi ý kiến với Đại biểu Quốc hội.

- Đại diện UBND Thành phố, các cơ quan liên quan và quận trả lời, giải đáp những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

II. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 14h00' ngày 29/9/2022 (thứ năm).

- Địa điểm: Tại hội trường trụ sở HĐND - UBND quận (Số 36, đường Cầu Giấy, Hà Nội).

III. Thành phần

- Đại diện Thường trực Quận uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các Ban Đảng, Ban HĐND, đại biểu HĐND quận, đoàn thể và một số phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn quận và các cử tri có ý kiến phát biểu.

- Đại diện Thường trực Đảng uỷ, lãnh đạo UBND, Uỷ ban  MTTQ Việt Nam, BCH Công an phường.

- Đại diện cử tri khu dân cư.

Toàn văn Công văn của Thường trực HĐND quận xem tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY