HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo nội dung, thời gian, công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 4, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 18/05/2022 | 03:23 PM  | View count: 134
Thường trực HĐND quận vừa ban hành Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 18/5/2021 về nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho Kỳ...

Thống nhất nội dung kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 của HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 17/05/2022 | 02:27 PM  | View count: 138
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, sáng ngày 17/5/2022, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 (kỳ họp...

Quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 28/04/2022 | 04:48 PM  | View count: 216
Sáng ngày 28/4, tại Hội trường UBND Quận Cầu Giấy, đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 3 gồm ông Nguyễn Ngọc Tuấn -...

Thường trực HĐND quận giám sát công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại các trường học công lập trên địa bàn

Ngày đăng 22/04/2022 | 05:43 PM  | View count: 100
Thực hiện kế hoạch giám sát công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại các trường học công lập trên địa bàn quận, ngày 20 và 21/4/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận do đồng chí Phó...

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 3

Ngày đăng 22/04/2022 | 11:31 AM  | View count: 149
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Công văn số 47/ĐĐBQH-VP ngày 19/4/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về việc...

Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát” trên địa bàn quận

Ngày đăng 12/04/2022 | 05:14 PM  | View count: 83
Thường trực HĐND quận Cầu Giấy vừa ban hành Quyết định và Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực...

Kế hoạch giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại các trường học công lập trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 29/03/2022 | 09:04 AM  | View count: 85
Ngày 29/3/2022, Thường trực HĐND quận ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐND và kế hoạch số 04/KH-HĐND về việc thành lập Đoàn và kế hoạch...

Thường trực HĐND quận khảo sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học công lập

Ngày đăng 28/02/2022 | 04:59 PM  | View count: 168
Căn cứ vào tình hình thực tiễn, được sự nhất trí của Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND quận đã ban hành kế hoạch số 04/KHH-HĐND ngày 16/02/2022, thành lập 02 Đoàn khảo sát và tổ chức thực hiện...

Kế hoạch khảo sát công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học công lập trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 16/02/2022 | 05:08 PM  | View count: 100
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Thường trực HĐND quận ban hành kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 16/02/2022 về khảo sát công...

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận khảo sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng

Ngày đăng 15/02/2022 | 04:13 PM  | View count: 145
Từ ngày 14/2/2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận thực hiện khảo sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn quận Cầu Giấy (bao gồm đình, chùa, nhà thờ). Đây là...