HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ hai

Ngày đăng 16/11/2021 | 06:22 PM  | View count: 164
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Công văn số 325/HĐND - VP ngày 02/11/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về...

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ 2

Ngày đăng 16/11/2021 | 03:17 PM  | View count: 151
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Công văn số 78/ĐĐBQH-VP ngày 10/11/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành...

Quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận

Ngày đăng 15/11/2021 | 04:59 PM  | View count: 262
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và Kế hoạch số 28-KH/QU ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy về “Tổ chức hội nghị đối...

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 11/11/2021 | 04:38 PM  | View count: 160
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi một số điều năm 2019; Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thống nhất nội...

Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 - HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 09/11/2021 | 05:19 PM  | View count: 150
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, sáng ngày 09/11/2021, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương...

Tập huấn, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 02/11/2021 | 02:48 PM  | View count: 173
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, được sự nhất trí của Quận ủy, HĐND quận Cầu Giấy, sáng ngày 02/11/2021, Thường trực HĐND quận tổ...

Kế hoạch giám sát công tác quản lý, đầu tư xây dựng các dự án do Ủy ban nhân dân phường làm chủ đầu tư năm 2021

Ngày đăng 01/11/2021 | 05:03 PM  | View count: 146
Thường trực HĐND quận vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn và Kế hoạch khảo sát giám sát công tác quản lý,...

Kế hoạch giám sát công tác quản lý, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 01/11/2021 | 09:55 AM  | View count: 223
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn và Kế hoạch giám sát công tác quản lý,...

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ hai

Ngày đăng 29/09/2021 | 01:40 PM  | View count: 286
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Công văn số 277/HĐND - VP ngày 22/9/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về...

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 2

Ngày đăng 29/09/2021 | 01:31 PM  | View count: 225
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Công văn số 36/ĐĐBQH-VP ngày 10/9/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội...