HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nnghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:13 PM  | View count: 286
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:11 PM  | View count: 209
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:10 PM  | View count: 172
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:08 PM  | View count: 176
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:06 PM  | View count: 138
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:03 PM  | View count: 106
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quận Cầu Giấy tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 29/06/2021 | 03:44 PM  | View count: 337
Sáng ngày 28-6-2021, HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm tòa án nhân dân Quận và quyết định một số nội dung...

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND quận Cầu Giấy khóa VI

Ngày đăng 28/06/2021 | 06:30 PM  | View count: 245
Sáng 28/6/2021, Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội...

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 15/06/2021 | 03:36 PM  | View count: 159
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Đoàn giám sát của Quận ủy - HĐND - UB MTTQ quận Cầu Giấykiểm tra công tác bầu cử tại phường Yên Hòa

Ngày đăng 29/04/2021 | 03:28 PM  | View count: 821
Ngày 29/4/2021, Đoàn giám sát của Quận ủy - HĐND - UB MTTQ quận Cầu Giấydo các đ/c Ngô Ngọc Phương - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy,đ/c Chu Thị Tuyết Anh –QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận, đ/c Phạm...