HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết về việc phê chuẩn hỗ trợ vốn ủy thác cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 21/12/2020 | 11:53 AM  | View count: 314
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán Ngân sách quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 21/12/2020 | 10:39 AM  | View count: 182
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 21/12/2020 | 09:38 AM  | View count: 224
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Bế mạc kỳ họp thứ 17, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 18/12/2020 | 02:56 PM  | View count: 394
Sáng ngày 18/12/2020, kỳ họp thứ 17, HĐND quận Cầu Giấy khóa V đã kết thúc tốt đẹp. Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 17, đồng chí Nguyễn...

Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 18/12/2020 | 02:33 PM  | View count: 190
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Khai mạc kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân quận Cầu Giấy khoá V

Ngày đăng 17/12/2020 | 05:17 PM  | View count: 413
Sáng 17/12/2020, HĐND quận khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 17 để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Dự...

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17, HĐND quận khóa V

Ngày đăng 09/12/2020 | 05:48 PM  | View count: 182
Thực hiện các quy định của Luật, sự phân công của Thường trực HĐND quận, ngày 09/12/2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận tổ chức họp thẩm tra...

Tổ đại biểu HĐND quận Cầu Giấy tiếp xúc cử tri phường Dịch Vọng trước kỳ họp thứ 17, HĐND Quận khóa V

Ngày đăng 27/11/2020 | 05:54 PM  | View count: 555
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, sáng ngày 27/11/2020, Tổ đại biểu HĐND quận Cầu Giấy gồm ông Lương Mậu Hùng -...

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 25/11/2020 | 04:03 PM  | View count: 463
Sáng ngày 25/11/2020, Thường trực HĐND quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp quận Cầu Giấy nhiệm kỳ...