HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận phát biểu kết luận phiên họp giải trình về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và công tác quản lý chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn quận

Ngày đăng 06/11/2020 | 07:06 PM  | View count: 348
Nhận xét về phiên giải trình, Chủ tịch HĐND quận cho rằng, phiên giải trình đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra...

Khai mạc phiên họp giải trình của Thường trực HĐND Quận về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và công tác quản lý chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn quận

Ngày đăng 06/11/2020 | 06:17 PM  | View count: 292
Sáng 06/11/2020, Thường trực HĐND quận Cầu Giấy tổ chức phiên họp giải trình về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường (VSMT) và công tác quản lý chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn quận.

Tổ đại biểu HĐND quận tại phường Dịch Vọng giám sát công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với nhà họp tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà văn hóa trên địa bàn phường

Ngày đăng 26/10/2020 | 05:20 PM  | View count: 232
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TĐBHĐND ngày 25/9/2020 của Tổ đại biểu HĐND quận tại phường Dịch Vọng, ngày 26/10/2020, đồng chí Lương Mậu Hùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận, Tổ trưởng tổ đại...

HĐND quận Cầu Giấy tổ chức sơ kết hoạt động của HĐND các cấp quận 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 06/08/2020 | 09:33 AM  | View count: 839
Chiều 05/8, HĐND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của HĐND các cấp quận 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Cầu Giấy báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 15 khóa XV

Ngày đăng 22/07/2020 | 04:52 PM  | View count: 916
Sáng ngày 22/7, Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Cầu Giấy sau Kỳ họp thứ 15.

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố khóa XV

Ngày đăng 16/07/2020 | 03:50 PM  | View count: 836
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Văn bản số 240/HĐND ngày 6/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc...

Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy

Ngày đăng 06/07/2020 | 03:01 PM  | View count: 405
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY

Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của quận Cầu Giấy

Ngày đăng 06/07/2020 | 02:55 PM  | View count: 434
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 06/07/2020 | 02:50 PM  | View count: 381
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 06/07/2020 | 02:45 PM  | View count: 276
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY