HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2018
Ngày đăng 29/10/2018 | 05:30  | View count: 434

Nhằm tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo quận và phường trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp trên địa bàn, ngày 29/10/2018, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận năm 2018.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Việt Hà, UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng các phòng, ban, ngành chức năng quận và lãnh đạo UBND các phường cùng đông đảo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Trên tinh thần cởi mở, các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi thẳng thắn về những việc đã làm được cũng như tồn tại trong công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC và công tác cải cách hành chính của quận thời gian qua. Đã có 09 lượt ý kiến phát biểu ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính từ quận tới phường, đồng thời nêu rõ những bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính, cải cách hành chính, tập trung trong các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, đánh gắn biển số nhà, thu thuế nhà đất, rà soát đăng ký nghĩa vụ quân sự... Tại buổi đối thoại, đồng chí Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến của công dân tập trung vào công tác cải cách hành chính, xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung đồng thời tiếp thu các ý kiến của công dân để tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền để giải quyết.

Hội nghị đối thoại về thực hiện thủ tục hành chính là hoạt động cần thiết nhằm giúp lãnh đạo UBND quận, phường trong công tác chỉ đạo, điều hành, giúp các cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại UBND quận và UBND các phường cải thiện chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết và kiểm soát thủ tục hành chính, qua đó nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác cải cách TTHC, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN