HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy
Ngày đăng 21/01/2019 | 14:56  | View count: 2565

Ngày 21/01/2019, Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ quận tổ chức ký kết Chương trình công tác phối hợp giữa 3 cơ quan năm 2019.

Dự Lễ ký kết có đồng chí Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Trần Việt Hà – Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND – UBND – MTTQ 8 phường trên địa bàn.

Năm 2018 hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã có nhiều đổi mới, thực hiện tốt công tác phối hợp, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi bên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động, đã thực hiện hoàn thành 13/14 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của quận (riêng chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018 không đạt do Thành phố giao tăng 45% so với năm 2017 và giao thu tiền sử dụng đất dự án cao không có khả năng thực hiện).

Năm 2019 là năm “bứt phá” để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc nên có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, Thường trực HĐND - UBND - Thường trực UBMTTQ quận thống nhất nội dung, chương trình phối hợp công tác với 10 nội dung cụ thể:

1. Tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, phát động rộng rãi các phong trào thi đua nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, trọng tâm là kỷ cương hành chính.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND quận trong năm 2019, xem xét, quyết định các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, các cơ chế, chính sách theo nghị quyết HĐND đề ra.

4. Tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát, coi trọng công tác tái giám sát; tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, tái chất vấn trực tiếp tại kỳ họp. Phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức để đại biểu HĐND tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và những kiến nghị bức xúc của cử tri theo đúng quy định của pháp luật.

5. Phối hợp chỉ đạo, giám sát việc tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

6. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, tập trung rà soát giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng…

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tạo sự chuyển biến thật sự trong quản lý đô thị; tạo chuyển biến thực sự trong giữ gìn vệ sinh môi trường; tập trung kiểm tra, xử lý kiên quyết các khu vực, địa điểm, ngành nghề kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao; quản lý tốt trật tự xây dựng; xử lý dứt điểm các công trình xây dựng vi phạm; các công trình “siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn.

8. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn hóa, thể dục thể thao, quản lý di tích, tập trung công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đầu tư cơ sở vật chất nhằm đạt mục tiêu số trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; duy trì chuẩn quốc gia về y tế tại các phường, tăng cường công tác, khám chữa bệnh, nhất là các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác dân số, KHH gia đình. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách xã hội khác.

9. Tuyên truyền và triển khai sâu rộng việc thực hiện Luật MTTQ. Phối hợp thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện tốt Quy chế tổ chức phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ với UBND quận; phát huy hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; giải quyết tốt đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

10. Không ngừng đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND quận đã ban hành trên cơ sở các quy định của pháp luật bảo đảm khoa học, sát thực tế và có hiệu quả. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận với các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa, tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, công tác tư tưởng trong học sinh, sinh viên, công tác phòng chống cháy nổ, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt các vấn đề dân sinh, các mâu thuẫn trong nhân dân, các tình huống thiên tai, dịch bệnh…Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai; hoàn thành tốt công tác quốc phòng - an ninh, hoàn thành chỉ tiêu tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ với chất lượng cao.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác năm 2019, Thường trực HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ quận thống nhất các giải pháp đồng thời phân công cụ thể đối với từng đơn vị trong thực hiện các nội dung chương trình, chủ động tổ chức quán triệt, triển khai sớm nội dung phối hợp trong từng cơ quan, động viên cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi đua thực hiện tốt các nội dung chương trình và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả trong hệ thống tổ chức của mình. Đồng thời thường xuyên phối hợp trong quan hệ công tác, trao đổi thông tin thống nhất trong quá trình tổ chức nhằm triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN