HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Quận Cầu Giấy triển khai công tác tập huấn tuyên truyền Bệnh Dịch tả lợn châu Phi
Ngày đăng 12/03/2019 | 11:16  | View count: 1181

Thực hiện Công điện khẩn số 1237/CĐ-BNN-TY ngày 22/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 22/01/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm  trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019; Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019; Kết luận số 57/TB-UBND ngày 06/3/2019 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu về việc ứng phó cấp bách phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.   

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn quận Cầu Giấy về công tác phòng, chống Dịch, ngày 12/3/2019, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm quận Cầu Giấy phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội tổ chức tập huấn kiến thức về công tác phòng, chống dịch bệnh Tả lợn Châu phi trên địa bàn quận cho hơn 300 cán bộ là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm quận; thành viên Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; phó chủ tịch phụ trách Văn xã và cán bộ phụ trách công tác thú y tại 8 phường; đại diện các tổ dân phố trên địa bàn quận; các hộ kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn quận.

Tại buổi tập huấn, các thành viên tham gia đã được nghe tóm tắt thông tin dịch bệnh, tình hình dịch bệnh; các biện pháp phòng, chống dịch và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào quận với phương châm phòng bệnh là chính, giám sát, phát hiện sớm khi có dịch bệnh phát sinh, không để dịch lây lan ra diện rộng, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Qua tập huấn, hướng dẫn người tiêu dùng mua và sử dụng sản phẩm động vật có nguồn gốc và có kiểm soát của cơ quan thú y, đồng thời huy động toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

PHÒNG KINH TẾ QUẬN