HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong triển khai bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ quận Cầu Giấy
Ngày đăng 13/03/2019 | 17:17  | View count: 803

Ngày 13/3/2019, quận Cầu Giấy ký kết chương trình hợp tác với trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội về đào tạo và bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy và học, sử dụng ngoại ngữ trên địa bàn quận Cầu Giấy. Đây là một nội dung quan trọng thực hiện Đề án Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đến năm 2020 của quận Cầu Giấy, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền quận với các trường trên địa bàn.

Với sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên cùng trưởng các phòng, ban chức năng liên quan, Tiến sĩ Bùi Tuấn Anh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết Biên bản ghi nhớ, chính thức đánh dấu giai đoạn hợp tác chặt chẽ giữa hai bên về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn quận, nâng cao hiệu quả sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức quận Cầu Giấy trong thời gian tới. Thỏa thuận hợp tác này sẽ tạo cơ hội tốt để cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ giáo viên của quận Cầu Giấy tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, áp dụng phương pháp giảng dạy hiệu quả, ứng dụng trong công việc và đặc biệt trong giai đoạn mở rộng quan hệ đối ngoại quốc tế hiện nay.

Tiến sĩ Bùi Tuấn Anh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết chương trình hợp tác 

Quận Cầu Giấy có thế mạnh là nơi có nhiều trường Đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn, việc hợp tác với trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những chương trình được xúc tiến mạnh mẽ trong những năm gần đây. Điều này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo quận trong chiến lược phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.   

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết hợp tác:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO