HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2019
Ngày đăng 08/05/2019 | 11:00  | View count: 52

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, sáng ngày 7/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao phường Dịch Vọng Hậu,  UBND Quận Cầu Giấy tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Đến dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; đồng chí Phan Văn Mậu, Phó chánh Thanh tra Lao động, sở Lao động –TBXH Hà Nội.

 Phát biểu phát động hưởng ứng  Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Đồng chí Trần Việt Hà – Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đê nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các trường học, các tầng lớp nhân dân và lao động trên địa bàn Quận thực hiện 04 nội dung chủ yếu: (1). Tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung Tháng hành động AT-VSLĐ năm 2019 tới tất cả các cơ quan, tổ chức các doanh nghiệp, người lao động và các tầng lớp nhân dân; (2). Phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo An toàn lao động -Vệ sinh lao động; (3). Làm tốt công tác tự kiểm tra an toàn máy móc thiết bị, vệ sinh lao động của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị một cách nghiêm ngặt, tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động cho người sử dụng lao động và người lao động, đặc biệt là những người lao động trẻ mới được tuyển dụng, lao động phổ thông chưa có tay nghề; (4). Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về An toàn lao động -Vệ sinh lao động gắn với trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị khi có sự cố. Khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân điển hình tốt và xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại buổi Lễ

Cũng tại buổi Lễ phát động, UBND Cầu Giấy đã tặng giấy khen cho 17 tập thể  và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2018.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại buổi Lễ trao thưởng cho các tập thể,

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2018

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI