HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Cụm Thi đua số IX Thành phố Hà Nội ký cam kết giao ước thi đua năm 2020
Ngày đăng 20/02/2020 | 17:45  | View count: 640

Ngày 20/02/2020, tại hội trường UBND quận Cầu Giấy, Cụm thi đua số IX (Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố) tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Cụm thi đua số IX bao gồm 06 quận nội thành của Thành phố Hà Nội gồm: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Tây Hồ do quận Cầu Giấy làm cụm trưởng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Việt Thắng – Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng Thành phố, đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng quận Cầu Giấy, Cụm trưởng Cụm thi đua cùng các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các quận trong Cụm Thi đua số IX và các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND quận Cầu Giấy.

Tại Hội nghị, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND của 06 quận trong Cụm Thi đua số IX đã thống nhất Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng và Quy chế hoạt động của Cụm thi đua số IX Thành phố Hà Nội  năm 2020, đồng thời ký cam kết giao ước thi đua năm 2020.

Đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy thông qua nội dung

Giao ước thi đua của Cụm thi đua số IX

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2015 – 2020), thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với chủ đề công tác năm Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Cụm thi đua số IX phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực công tác. Với mục tiêu đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi trong toàn Cụm, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2015 - 2020 của từng Quận, Cụm thi đua số IX phát động các phong trào thi đua, các đợt thi đua thực hiện tốt chủ đề công tác năm cũng như các phong trào thi đua theo chuyên đề “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể trong sạch, vững mạnh năm 2020.

Ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua số IX

Bên cạnh đó, Cụm cũng phát động rộng rãi các phong trào: Thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển” với trọng tâm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI; Thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm đẩy mạnh các giải pháp thực hiện giảm hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn 06 quận; Thi đua “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” với trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt 02 bộ quy tắc ứng xử do UBND thành phố Hà Nội ban hành; Thi đua “Đ ẩy mạnh cải cách hành chính” nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát  của người đứng đầu ở tất cả các đơn vị, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; Thi đua An toàn thực phẩm”, tập trung xây dựng và mở rộng các chuỗi thực phẩm an toàn và tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Thi đua “Đảm bảo an ninh, quốc phòng” nhằm đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn các quận.

Với quyết tâm cao, UBND 06 quận trong Cụm thi đua số IX nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với kết quả cao nhất, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước năm 2020.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN