HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Đảng bộ cơ quan UBND quận tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày đăng 19/05/2020 | 18:45  | View count: 176

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của Nhân dân Thủ đô thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ngày 19/5/2020, Đảng bộ cơ quan UBND quận Cầu Giấy long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc quận, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo Đại hội số 5 cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, các đồng chí thành viên Tổ công tác chỉ đạo Đại hội số 5 và 126 đại biểu được triệu tập tại Đại hội.

Với chủ đề “Kỷ cương – Đoàn kết – Đổi mới – Hiệu quả, xây dựng Đảng bộ cơ quan UBND quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2020 – 2025 có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI; Bầu BCH Đảng bộ cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI.

Nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ cơ quan UBND quận luôn bám sát các Nghị quyết, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ quận Cầu Giấy để cụ thể hóa thành Chương trình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan phối hợp với điều kiện thực tiễn và chỉ đạo các chi bộ tổ chức thực hiện. Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Quận ủy, HĐND, UBND quận, đồng thời là cơ quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn quận, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan đã đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng bộ cơ quan UBND quận đã tham mưu lãnh đạo HĐND – UBND quận tham gia xây dựng 05 Chương trình công tác của Quận ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Chương trình số 08-CTr/QU ngày 16-5-2016 về “Phát triển kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực giai đoạn 2015 – 2020”; Chương trình số 09-CTr/QU ngày 16-5-2016 về “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2015 – 2020”; Chương trình số 11-CTr/QU ngày 16-5-2020 về “Xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, đất đai và bảo vệ môi trường giai đoạn 2015 – 2020”; Chương trình số 07-CTr/QU ngày 16-5-2016 về “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể giai đoạn 2015 - 2020"; Chương trình số 10-CTr/QU ngày 16-5-2016 về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cải cách tư pháp giai đoạn 2015 - 2020”) và 03 khâu đột phá (Tập trung xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đô thị (trọng tâm là GPMB) đáp ứng yêu cầu phát triển của quận; Cải cách hành chính, trọng tâm là tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; Công tác cán bộ, trọng tâm là công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp và quản lý đội ngũ cán bộ). Đảng bộ cơ quan UBND quận đã đưa ra các giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận.

Với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan UBND quận đã đóng góp không nhỏ vào việc giữ vững tốc độ phát triển kinh tế quận theo hướng định hướng Dịch vụ - Thương mại; các doanh nghiệp trên địa bàn quận tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng, số doanh nghiệp tăng bình quân 6,96%; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận giai đoạn 2016 – 2020 tăng 99%. Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được đổi mới, phát triển, nằm trong nhóm dẫn đầu Thành phố về các tiêu chí quy mô, mạng lưới và chất lượng giáo dục toàn diện, là năm thứ 11 liên tiếp dẫn đầu Thành phố về kết quả thi vào lớp 10 THPT. An sinh xã hội được quan tâm giải quyết có hiệu quả. Đến năm 2017, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo và là quận đầu tiên của Thành phố Hà Nội xóa nghèo, đồng thời triển khai tốt các giải pháp chống tái nghèo và giảm hộ cận nghèo. Thực hiện tốt hai khâu đột phá: công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét (chỉ số cải cách hành chính từ xếp thứ 18/30 lên thứ 01/30 quận, huyện). Quận đã chủ động, tích cực triển khai đầu tiên các nội dung: (1) Xây dựng các khu thể thao cộng đồng trong dân cư; (2) Ban hành và áp dụng Hướng dẫn tạm thời quản lý kiến trúc hai bên tuyến đường mới mở sau giải phóng mặt bằng; (3) Đề xuất trồng cây xanh đường phố tại dải phân cách giữa; (4) Đề xuất Thành phố hạ ngầm đường cáp đi nổi; (5) Ứng dụng mạng xã hội trong công tác quản lý nhà nước (lập các trang facebook: “Quận Cầu Giấy – Thủ đô Hà Nội”; “Vì quận Cầu Giấy xanh – sạch – đẹp”; “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – quận Cầu Giấy”) và nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong 5 năm qua, vị thế của quận ngày càng được nâng lên: là quận diện tích xếp thứ 25/30; dân số xếp thứ 12/30; mật độ dân số xếp thứ 6/30; số đơn vị hành chính và cơ quan trực thuộc xếp thứ 29/30; Nhưng số lượng doanh nghiệp xếp thứ 02/30, số hộ kinh doanh xếp thứ 07/30; Tổng thu ngân sách nhà nước xếp thứ 05/30 quận, huyện.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan UBND quận được coi trọng. Đảng ủy thư­ờng xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng đảng viên, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ gắn với việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên; nghiêm túc thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trên 90% đảng viên của Đảng bộ có trình độ chuyên môn đại học trở lên. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy kết nạp được 57 đảng viên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra). Qua công tác đánh giá phân loại đảng viên hàng năm có 98,5% đảng viên đủ t­ư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 18,8%; chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh đạt trên 94% (trong đó chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu đạt 20%); 5 năm liền Đảng bộ đư­ợc công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị tiếp tục được chú trọng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải tiến lề lối làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đảm bảo an ninh, an toàn trong cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ gìn bảo vệ tài sản nhà nước và cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đánh giá cao công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ và chuẩn bị kỳ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận theo đúng quy định. Đồng chí cũng khẳng định, 5 năm qua, với sự đoàn kết nhất trí, Đảng bộ cơ quan UBND quận đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Đảng bộ quận Cầu Giấy, đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V đã đề ra. Trong đó, tham mưu tổ chức thực hiện thành công 05 Chương trình công tác toàn khóa và 03 khâu đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, chủ động và sáng tạo hơn nữa, tập trung làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của quận Cầu Giấy năm 2020 và những năm tiếp theo. Trước hết là tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu đã phát huy dân chủ, sáng suốt bầu ra BCH Đảng bộ cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

BCH Đảng bộ cơ quan UBND quận khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

BCH Đảng bộ khóa mới họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, bầu đồng chí Trần Việt Hà giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan, đồng chí Lương Mậu Hùng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN