HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025; Tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến – người tốt việc tốt năm 2020
Ngày đăng 15/07/2020 | 14:45  | View count: 308

Ngày 15/7/2020, quận Cầu Giấy long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 và tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến – người tốt việc tốt năm 2020.

Giai đoạn 2015 - 2020, phát huy tinh thần đồng thuận, thi đua giỏi, về đích sớm, quận Cầu Giấy đã phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực, tạo được sự lan toả sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiên tiến với nhiều mô hình hay mang lại hiệu quả tích cực, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị quận và của từng đơn vị.

Đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025

Trong lĩnh vực kinh tế, quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình số 08-CTr/QU ngày 16/5/2016 của Quận ủy về “Phát triển kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực giai đoạn 2015-2020”, cơ cấu kinh tế phát triển đúng định hướng: Dịch vụ - Thương mại chiếm tỷ trọng 61,69%, Công nghiệp - Xây dựng chiếm tỷ trọng 38,31%. Các doanh nghiệp trên địa bàn quận phát triển cả về số lượng và chất lượng, hiện toàn quận có 19.755 doanh nghiệp đang hoạt động (tăng bình quân 8,7%/năm), số hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động là 9.550 (tăng bình quân 5,4%/năm). Uớc tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện 34.601 tỷ đồng (bằng 198% so với giai đoạn 2011 - 2015), trong đó, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện 16.814 tỷ đồng (bằng 239% so với giai đoạn 2011 - 2015), tăng bình quân 19,2%/năm. Thu ngân sách quận thực hiện 18.046 tỷ đồng (bằng 153 % so với giai đoạn 2011 - 2015).

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, quận đã triển khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/QU của Quận ủy về “Phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2015 - 2020” với 14 chỉ tiêu và 04 nhiệm vụ, trong đó có 05 chỉ tiêu hoàn thành, 09 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, phát triển văn hóa được gắn với phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng. Các mô hình văn hóa phát triển đa dạng, phong phú, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện nghiêm túc. Ứng xử của cộng đồng ngày càng văn hóa. Công tác giáo dục - đào tạo được phát triển toàn diện cả bề rộng lẫn chiều sâu, quận Cầu Giấy liên tục dẫn đầu Thành phố về chất lượng giáo dục nhiều năm liền. Công tác an sinh xã hội tiếp tục huy động được sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được quan tâm chăm sóc dưới mọi hình thức. Công tác xóa nghèo được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Năm 2017, quận Cầu Giấy không còn hộ nghèo và là quận đầu tiên của Thành phố Hà Nội xóa nghèo, đến tháng 6/2020 đã xóa hết số hộ cận nghèo.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được chỉ đạo thực hiện hiệu quả theo Chương trình số 11-CTr/QU của Quận ủy về “Xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, đất đai và bảo vệ môi trường giai đoạn 2015 - 2020”. Công tác đầu tư phát triển đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, tổng nguồn vốn huy động trong 5 năm (2016 - 2020) ước khoảng 43.825 tỷ đồng (đạt 146% kế hoạch). Công tác cấp phép xây dựng được thực hiện đúng theo quy định. Hoàn thành 100% công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đủ điều kiện thuộc thẩm quyền. Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Quận đã tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về sử dụng hè phố, lòng đường; thực hiện chỉnh trang đô thị, cải tạo, hạ ngầm các tuyến phố, ngõ, ngách thường xuyên, đồng thời thực hiện đổi mới công tác duy trì vệ sinh môi trường theo hướng tiết kiệm chi phí, triển khai các giải pháp hạn chế phát sinh nguồn rác nơi công cộng, không để rác tồn đọng trong ngày (tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày đạt 98%).

Công tác an ninh, quốc phòng được đảm bảo. Trong 5 năm qua, các lực lượng vũ trang Nhân dân trên địa bàn quận đã đẩy mạnh các phong trào thi đua “Quyết thắng”, “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Cùng với đó, phong trào vận động toàn dân: “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật” cũng được đổi mới và đẩy mạnh với nhiều mô hình sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, qua đó góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lĩnh vực xây dựng, củng cố hệ thống chính trị được xem là một khâu quan trọng, làm cơ sở cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong 5 năm qua, các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, đồng thời khơi dậy và triển khai nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh do Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quận Cầu Giấy cũng đạt được nhiều kết quả từ các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố phát động như: Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau”…

Cùng với việc tổ chức, phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng có chuyển biến rõ rệt. Công tác bình xét thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, đặc biệt hướng mạnh về cơ sở, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người trực tiếp lao động là chủ yếu, đồng thời kết hợp khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất nhằm kịp thời động viên, cổ vũ mọi tầng lớp Nhân dân hăng hái làm việc. Giai đoạn 2015 – 2020, UBND quận đã khen thưởng cho hơn 5.100 lượt tập thể, 8.400 lượt cá nhân với số tiền trên 16 tỷ đồng. Các cấp, các ngành quận Cầu Giấy đã được Chủ tịch nước khen thưởng 05 Huân chương lao động Hạng Nhì, 21 Huân chương Lao động Hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 25 tập thể, cá nhân và 05 Cờ thi đua xuất sắc; Thành phố khen tặng 47 Cờ thi đua xuất sắc, 282 Bằng khen và được công nhận 91 gương đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố. Các đoàn thể, đơn vị và UBND các phường trên địa bàn quận cũng đã chủ động trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến và kịp thời động viên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác.

Giao lưu tọa đàm các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt

Bên cạnh đó, quận đã triển khai tốt Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy”. Cuộc thi được phát động, tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, được Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Qua cuộc thi hàng năm, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được phát hiện. Tổng kết cuộc thi giai đoạn 2015 - 2020, quận đã thu được hơn 1500 bài viết, tổ chức chấm và trao giải thưởng với trị giá 264.5 triệu đồng; Khen tặng cho 1273 cá nhân người tốt việc tốt với tổng giá trị tiền thưởng là 507 triệu đồng và được Thành phố công nhận 91 gương “Người tốt - Việc tốt” cấp Thành phố.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước và

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Để ghi nhận những kết quả đã đạt được của các tập thể, cá nhân, tại hội nghị, Lãnh đạo Quận ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ quận Cầu Giấy đã trao tặng 01 Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 01 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của Thành phố Hà Nội; trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 03 tập thể và 07 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Thành phố” cho 06 cá nhân trên địa bàn quận Cầu Giấy, bằng khen của UBND Thành phố cho 01 tập thể, 03 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua đợt I/2020 và danh hiệu “Người tốt việc tốt” cấp Thành phố cho 36 cá nhân; UBND quận cũng đã trao thưởng cho 42 tập thể và 66 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy giai đoạn 2015 – 2020 và khen thưởng 10 tập thể, 30 cá nhân trong cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” quận Cầu Giấy năm 2020.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN