HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020
Ngày đăng 14/08/2020 | 16:53  | View count: 209

Ngày 14/8/2020, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tập huấn và tuyên truyền trực tuyến công tác cải cách hành chính năm 2020.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Hội nghị tập huấn được triển khai theo hình thức trực tuyến tại 9 điểm cầu trên địa bàn quận (gồm điểm cầu UBND quận và 8 điểm cầu tại UBND 8 phường). Tham dự Hội nghị tập huấn, tại điểm cầu UBND quận có đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ đồng thời là báo cáo viên của Hội nghị cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính của các phòng ban chuyên môn thuộc quận. Tại điểm cầu các phường có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cùng cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính, bộ phận một cửa, Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ TP Hà Nội đã nhấn mạnh các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2020 và các giai đoạn tiếp theo, đồng thời truyền đạt các kỹ năng tiếp công dân, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức viên chức. Bên cạnh đó, đồng chí hướng dẫn, triển khai việc đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính; việc chấm chỉ số Cải cách hành chính và những nội dung cần thiết nhằm góp phần tăng chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Hội nghị tập huấn và tuyên truyền trực tuyến công tác cải cách hành chính năm 2020 giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn quận.

PHÒNG NỘI VỤ QUẬN