HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Quận Cầu Giấy tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 2020
Ngày đăng 09/11/2020 | 17:06  | View count: 103

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy , UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 12/10/2020 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các trường học, các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện.

Căn cứ kế hoạch của quận, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn quận được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, thiết thực và hiệu quả trong thời gian 01 tháng (bắt đầu từ 15/10/2020 đến hết ngày 15/11/2020). Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường đã tập trung thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức như tổ chức mít tinh, hội thảo, tọa đàm lồng ghép với tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp. Việc tuyên truyền lồng ghép việc phổ biến, triển khai văn bản pháp luật, xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật với các hoạt động thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư, tổ dân phố, trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị; phối hợp với Sở Tư pháp treo 188 băng rôn và nhiều pa-nô, áp phích có chủ đề về pháp luật trên các trục đường chính của quận, tại trụ sở HĐND - UBND quận và UBND các phường; tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử quận, hệ thống Đài truyền thanh các phường và loa lưu động; tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn thực hiện pháp luật, tuyên truyền miệng; tuyên truyền thông qua việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, qua hoạt động hòa giải, qua các buổi trao Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh, chứng tử,...

Các trường học trên địa bàn tập trung tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên gắn với chủ đề tìm hiểu pháp luật nhằm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam. Điển hình như trường Tiểu học Dịch vọng B tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng gắn với chủ đề tìm hiểu về Luật an toàn giao thông, pháp luật về quyền và bổn phận của trẻ em, pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm với trên 1000 học sinh và các thầy cô tham dự; Trường THCS Yên Hòa tổ chức tuyên truyền về pháp luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và pháp luật về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho giáo viên và học sinh toàn trường. Những nội dung tuyên truyền bám sát thực tiễn tạo nên không khí vui tươi phấn khởi “học mà chơi, chơi mà học” đã nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên và giáo viên. 

Ngày 06/11/2020, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam”; Tổng kết công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2016-2020; Tổng kết thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2020; Tổng kết Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” và Tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử việc bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn quận. Qua đó, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, đồng chí yêu cầu toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân trên địa bàn quận cùng chung tay hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 bằng những hành động, việc làm thiết thực cụ thể như sau: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với cơ sở; Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở thông qua hình thức tọa đàm tại khu Chung cư, Tổ dân phố; Tập trung tuyên truyền vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, đẩy lùi và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cụ thể như dịch sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng và đảm bảo vệ sinh môi trường từ trong nhà ra ngõ...; Tiếp tục chung tay xây dựng môi trường quận Cầu Giấy không có bạo lực học đường và không bạo lực gia đình, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tổ chức tư vấn miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vị thành niên (các học sinh lớp 8 và lớp 9), người già cô đơn và những người tàn tật; Làm tốt công tác về trật tự an toàn xã hội; trật tự văn minh đô thị; cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh. Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương “Người tốt, việc tốt” chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật; Lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật…

Tại Hội nghị, UBND quận đã khen thưởng 04 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2016-2020; 06 tập thể và 08 cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn quận giai đoạn 2017 – 2020; trao giải Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” với 02 giải Nhất (cho ông Đinh Văn Hiển là Báo cáo viên pháp luật quận, 01 giải nhất cho ông Lê Đình Can là Tuyên truyền viên pháp luật phường Mai Dịch), 01 giải Nhì (cho bà Nguyễn Hồng Phúc là Tuyên truyền viên pháp luật phường Yên Hòa) và khen thưởng 06 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong triển khai Cuộc thi; trao 6 giải tập thể và 31 giải cá nhân cho các tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020… Đặc biệt, Quận Cầu Giấy vinh dự đạt giải Nhì tập thể "Đơn vị tham gia đối với Báo cáo viên Pháp luật", và giải ba "Đơn vị tham gia đối với Tuyên truyền viên Pháp luật" cấp Thành phố.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN