HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế thực hiện kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trong bếp ăn tập thể, căng tin trường học và kiểm soát Sữa học đường năm học 2020 – 2021 tại quận Cầu Giấy
Ngày đăng 11/11/2020 | 17:09  | View count: 246

Ngày 11/11/2020, UBND quận Cầu Giấy đón Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trong bếp ăn tập thể, căng tin trường học và kiểm soát Sữa học đường năm học 2020 - 2021.

Đoàn kiểm tra số 1 do ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm Trưởng đoàn. Đại diện phía UBND quận Cầu Giấy là bà Trịnh Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo ATTP quận. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế ở trường Tiểu học Mai Dịch và trường Mầm non Tuổi hoa. Nhận xét chung, cả 2 trường đều có đầy đủ các giấy tờ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà cung cấp thực phẩm đầy đủ, điều kiện vệ sinh chung đảm bảo, bếp nấu theo nguyên tắc 1 chiều, nhân viên nhà bếp tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP, thực hiện lưu mẫu đầy đủ.

Sau khi làm việc ở 2 trường học, Đoàn kiểm tra về UBND quận tiếp tục kiểm tra công tác đảm bảo ATTP của quận. Theo báo cáo của quận, tổng số trường trên địa bàn là 208 trường, trong đó: Cấp học Mầm non: 165 (nhóm trẻ: 116, trường mầm non: 49); Cấp Tiểu học: 24, Cấp THCS: 19. Tổng số BATT: 202 bếp (trong đó tự nấu: 174; nhà thầu: 25; thuê ngoài: 03). Tổng số học sinh uống sữa học đường: 29261/45355 đạt 64,5%. Trong thời gian từ khi bắt đầu năm học 2020 - 2021 đến nay, phòng GDĐT đã phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận giám sát, kiểm tra hoạt động Bán trú - Vệ sinh ATTP bếp ăn tập thể 36 trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TPHT, trong đó bao gồm cả các trường trong mô hình điểm về nâng cao năng lực tự quản lý an toàn thực phẩm trong trường học (trường Tiểu học Nghĩa Tân, Tiểu học Nam Trung Yên, Tiểu học Nguyễn Khả Trạc). Qua kiểm tra, các nhà trường đều thực hiện nghiêm túc các quy định về ATTP bếp ăn tập thể và sữa học đường. Ban giám hiệu các nhà trường đã làm tốt công tác tự kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động của bếp ăn cũng như việc hoàn thiện hồ sơ quản lý bán trú; Bếp ăn đảm bảo đúng quy trình 1 chiều, sạch, gọn; Công khai thực đơn, danh sách các đơn vị cung cấp thực phẩm, các quy trình chế biến thực phẩm tại khu vực bếp ăn và bảng tin nhà trường...; Phát huy triệt để chức năng của Ban chỉ đạo bán trú, huy động được sự tham gia của cha mẹ học sinh trong công tác giám sát giao nhận thực phẩm, chế biến, chia suất ăn nhằm đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP và dinh dưỡng cho học sinh; Nghiêm túc thực hiện kỹ thuật kiểm thực ba bước, lưu nghiệm thức ăn 24h; Thực hiện chế độ giao nhận thực phẩm hàng ngày tại các công ty cung cấp suất ăn và bếp ăn trường học theo đúng quy định, ghi chép đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong tổ chức ăn bán trú. Tuy nhiên, thực tế trên địa bàn quận vẫn tồn tại một số khó khăn trong việc bố trí kho bảo quản sữa do điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường chưa cải tạo được. Để khắc phục tình trạng này, các trường đang áp dụng biện pháp nhập sữa 2 ngày/lần để đảm bảo chất lượng của sữa.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của Thành phố đánh giá cao các kết quả mà Ban chỉ đạo ATTP quận đã đạt được trong các hoạt động bảo đảm ATTP trong các bếp ăn tập thể, căng tin trường học và kiểm soát Sữa học đường. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn yêu cầu kiểm tra đột xuất các cơ sở cung cấp suất ăn, những cơ sở nào không đảm bảo đề nghị Ban chỉ đạo ATTP của quận và các trường dứt khoát không sử dụng.

PHÒNG Y TẾ