HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Quận Cầu Giấy khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3
Ngày đăng 10/12/2020 | 16:53  | View count: 590

Sáng 10/12/2020, quận Cầu Giấy tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3 trên địa bàn quận năm 2020.

Tham dự khai giảng có Thượng tá Phùng Văn Tuệ - Ủy viên thư ký, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội; đồng chí Trịnh Thị Dung - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận; đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận cùng 114 đồng chí học viên thuộc đối tượng 3.

Những năm qua, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức và đảng viên luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến phường quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong giai đoạn hiện nay, việc học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh giúp cán bộ, đảng viên nắm được quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh Nhân dân bảo vệ Tổ quốc, phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó tham mưu tích cực cho các cấp lãnh đạo và đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Trịnh Thị Dung - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận

phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Trịnh Thị Dung - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận đề nghị Ban tổ chức lớp và các đồng chí giảng viên chuẩn bị tốt các nội dung bài giảng truyền thụ cho các học viên, tạo điều kiện cho các học viên học tập đạt kết quả tốt nhất. Đồng chí cũng yêu cầu các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu học tập với tinh thần tự giác để đạt kết quả cao, vận dụng vào thực tiễn để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở cơ quan, đơn vị công tác.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3 trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020 diễn ra từ ngày 10/12 đến ngày 24/12/2020.

PHÒNG VĂN HÓA  VÀ THÔNG TIN