HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, thực hiện tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 27/3/2021
Ngày đăng 24/03/2021 | 11:30  | View count: 114

Giờ Trái đất là sáng kiến của Qũy Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chống lại biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới thông qua hình thức đơn giản như tắt đèn, các thiết bị điện không cần thiết trong 01 giờ vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba hàng năm. Giờ Trái đất năm 2021 được phát động với chủ đề “Speak up  for nature” - “Lên tiếng vì thiên nhiên”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch Covid-19; khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, phát triển nền kinh tế bền vững, hòa nhập với thiên nhiên (thuận thiên); bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. 

Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 18/3/2021 về tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng; sử dụng tài nguyên tái tạo, tái sử dụng, tái chế chất thải, giảm rác thải nhựa theo lộ tình kế hoạch của Thành phố. Bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi người dân trên địa bàn về ý nghĩa, mục đích của việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; yêu cầu các cơ quan, công sở thực hiện tiết kiệm điện. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cơ quan, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hộ gia đình và người dân trên địa bàn thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Giờ trái đất từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 Thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021.

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG