HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền Nghị quyết số 97/2019/QH14 Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
Ngày đăng 29/06/2021 | 16:30  | View count: 215

Ngày 29/6/2021, phòng Tư pháp đã phối hợp với UBND các phường tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 tại điểm cầu Trụ sở HĐND và UBND quận và 08 điểm cầu Trụ sở UBND các phường với trên 500 lượt người tham dự.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở HĐND và UBND quận có đồng chí Lê Thị Hoa - Trưởng Bộ môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia đồng thời là báo cáo viên Hội nghị; đ/c Trịnh Thị Dung - Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận cùng các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận, các đồng chí báo cáo viên pháp luật quận. Tại điểm cầu 08 phường có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND và công chức chuyên môn các phường, Tổ trưởng dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận địa bàn.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên đã phổ biến các nội dung cơ bản về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, tập trung giới thiệu, làm rõ những thay đổi về chính quyền phường trên địa bàn quận so với mô hình chính quyền trước đây.

Thông qua Hội nghị, cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn quận sẽ nắm vững những nội dung cơ bản trong việc triển khai Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại phường theo quy định của pháp luật, bảo đảm các hoạt động của UBND phường dân chủ, công khai, minh bạch, thống nhất và thông suốt, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân./.

 

PHÒNG TƯ PHÁP CẦU GIẤY