HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền và phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19”
Ngày đăng 06/07/2021 | 17:02  | View count: 251

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID- 19”, phòng Tư pháp phối hợp với UBND các phường tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, tập huấn kỹ năng làm bài dự thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID- 19” tại điểm cầu trụ sở HĐND và UBND quận và UBND các phường với trên 500 lượt người tham dự. Thành phần gồm các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận, các đồng chí tuyên truyền viên pháp luật, báo cáo viên pháp luật quận, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, cán bộ chuyên môn các phường và các đồng chí Tổ trưởng dân phố.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Do vậy, việc triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật phòng, chống Covid-19 là một nhiệm vụ hết sức cần thiết nhằm phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch tới cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.

Để việc triển khai cuộc thi đạt hiệu quả, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học tổ chức phát động cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp, bảo đảm biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thông qua cuộc thi sẽ cung cấp cho mỗi người dân kỹ năng bảo vệ bản thân và phòng chống dịch bệnh, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

PHÒNG TƯ PHÁP