HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Hàng nghìn lao động Cầu Giấy được hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Ngày đăng 24/10/2021 | 18:24  | View count: 217

Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, người sử dụng lao động được giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống 0% trong thời gian 12 tháng (từ 01/10/2021 đến 30/9/2022). Theo đó, người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ theo các mức sau:

+Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ l.800.000 đồng/người.

+Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

+Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

+Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

+Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

+ Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Để kịp thời thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Chính phủ, đảm bảo cho người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ và người sử dụng lao động được giảm mức đóng BHTN, BHXH quận Cầu Giấy đã tham mưu UBND quận thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN, hướng dẫn thực hiện tới tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn và gửi danh sách người lao động đủ điều kiện tới các đơn vị sử dụng lao động để rà soát, đối chiếu trước khi thực hiện.

Tính đến hết ngày 24/10/2021, đã có 27.425 người lao động đang tham gia BHTN được chi trả tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 63,7 tỷ đồng; 695 người lao động dừng tham gia BHTN được chi trả tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; 8.317 đơn vị sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào quỹ BHTN trong thời gian 12 tháng (từ 01/10/2021 đến 30/9/2022) cho 123.260 người lao động với tổng số tiền gần 98,2 tỷ đồng.

Ghi nhận trong những ngày đầu triển khai thực hiện gói hỗ trợ cho thấy, người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn quận đều vui mừng và đánh giá cao gói hỗ trợ đầy tính nhân văn, chia sẻ kịp thời lần này của Quốc hội và Chính phủ. Gói hỗ trợ này cũng tiếp tục khẳng định, Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp được quản lý và sử dụng bảo đảm an toàn, hiệu quả, minh bạch.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn bởi đại dịch Covid-19, Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp thực sự là chỗ dựa vững chắc cho người lao động và người sử dụng lao động, góp phần hỗ trợ người lao động tham gia BHTN khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, giúp người sử dụng lao động có thêm chi phí duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và chuỗi cung ứng lao động, thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chính sách Bảo hiểm Thất nghiệp.

Cán bộ một cửa của quận hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động  theo các Nghị quyết của Chính phủ

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN