HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm hưởng ứng Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm 2021
Ngày đăng 18/11/2021 | 17:48  | View count: 33

Công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức CTXH quận Cầu Giấy quan tâm thực hiện. Quận Cầu Giấy có tốc độ đô thị hoá nhanh, dân số tăng cơ học tăng cao, số người lao động tự do và số học sinh, sinh viên, cao đẳng chiếm tỷ lệ cao, có nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ hoạt động nên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội. Trong những năm qua, Quận Cầu Giấy luôn chú trọng công tác tuyên tuyền giáo dục, phòng ngừa ma túy, mại dâm, HIV/AIDS với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm.

Tại Hội nghị Bà Lê Thúy - Phó Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH đã tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống TNXH về  tệ nạn tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm đối với đời sống xã hội; Lồng ghép Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống mại dâm với các chương trình an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội để duy trì, thực hiện tốt Mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội”.

Qua Hội nghị tuyên truyền, các đại biểu đã nhận thức rõ hơn về tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS từ đó cùng chung tay phòng ngừa tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, lành mạnh./.

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI