HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Hội nghị giao kế hoạch năm 2022 bằng hình thức trực tuyến – thực hiện nhiệm vụ thích ứng linh hoạt trong trạng thái bình thường mới
Ngày đăng 21/12/2021 | 16:46  | View count: 385

Hôm nay, ngày 21/12/2021, quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phát động phòng trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến với trên 150 đại biểu tham dự. Hội nghị nhận được 5 ý kiến tham luận của các phòng, ban, đơn vị tham gia đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, phát động phong trào thi đua kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận (01/9/1997 – 01/9/2022).

Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi  ngân sách nhà nước năm 2022

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 được thực hiện trong bối cảnh hết sức khó khăn do đại dịch Covid -19 bùng phát lần thứ tư với quy mô và tốc độ lây lan nhanh, phức tạp gây ra hậu quả nặng nề, mất mát cả về người và kinh tế trên toàn thế giới cũng như ở đất nước chúng ta, trong đó có thủ đô Hà Nội. Nó để lại những tác động tiêu cực lên nền kinh tế: sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ; các ngành dịch vụ cơ bản dừng hoạt động dẫn đến nguồn thu NSNN bị sụt giảm, có thời điểm mất cân đối ngân sách; người lao động bị mất việc làm gây ra những bất ổn tạm thời về trật tự an toàn xã hội và đời sống của Nhân dân.

Thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố Hà Nội, quận đã chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên các cấp, ngành và Nhân dân toàn quận thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong “ trạng thái bình thường mới” vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi, tăng trưởng và phát triển kinh tế; triển khai nhanh các chính sách của Chính phủ, Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra. Với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của Quận uỷ, HĐND, UBND quận, của các cấp ủy đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn quận đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng:

- Kinh tế dần được khôi phục.

- 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Thu NSNN ước thực hiện 9.278,6 tỷ đồng, đạt 135,35% dự toán Thành phố giao.

- Chi NSNN bám sát dự toán giao, thực hiện tiết kiệm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố; đảm bảo cân đối đủ thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành xuất sắc cuộc Diễn tập phòng thủ; hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống dịch Covid 19; an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo và tiết kiệm chi thường xuyên 36,216 tỷ đồng bổ sung nguồn dự phòng chống dịch.

Năm 2022, Thành phố giao cho quận thực hiện 11 chØ tiªu xã hội và dự toán thu chi NSNN. UBND quận trình HĐND giao 12 chỉ tiêu, bổ sung thêm 01 chỉ tiêu làm cơ sở đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI (tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân); giao 02 chỉ tiêu theo hướng phấn đấu cao hơn Thành phố giao (Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa).

Thu NSNN trên địa bàn Thành phố giao quận thực hiện 9.202,47 tỷ đồng bằng 134,2% so với dự toán năm 2021 (trong đó: thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh tăng 69,1%; thu tiền thuê đất tăng 5,5% so với dự toán 2021).

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã chỉ đạo 6 nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

Đ/c Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy  phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận nhận nhiệm vụ và giao cho các đơn vị thực hiện, trong đó nhấn mạnh tập trung: (1) Huy động nguồn lực phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân; (2) Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022,  người đứng đầu các đơn vị phải có quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, triệt để ngay từ đầu năm; (3) Các nhiệm vụ được xây dựng phải hướng đến phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh để tạo điều kiện hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới. Trước mắt là chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị phục vụ đón Tết Nhâm Dần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi cho Nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, đơn vị phải đặc biệt quan tâm tới công tác xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân trên toàn địa bàn, đảm bảo không để một người dân nào không có Tết; (4) Nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc, tiếp công dân. Thực hiện cải tiến công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, trọng tâm là kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập quận. Tăng cường kiểm tra công vụ, thanh tra, kiểm tra xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm trong thực thi công vụ; (5) Duy trì và giữ vững đơn vị đứng đầu Thành phố về cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành của tất cả các đơn vị thuộc quận, tiến tới thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 theo lộ trình của Thành phố.

Đ/c Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị

Bước vào năm kế hoạch 2022 với những khó khăn và nguy cơ tiềm ẩn bịch bệnh Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, với tinh thần, quyết tâm cao độ của Đảng bộ và Nhân dân quận Cầu Giấy cùng với sức trẻ, sức bật, sức vươn của tuổi 25, chúng  ta hoàn toàn tin tưởng nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022 sẽ về đích sớm cùng với kỷ niệm 25 năm Ngày Thành lập quận 01/9/2022.

Phòng Tài chính - Kế hoạch