HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4/2022
Ngày đăng 27/07/2022 | 15:06  | View count: 159

Sáng 27/7/2022, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, quận Cầu Giấy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giáo viên, đảng viên, chuyên viên, viên chức thuộc đối tượng 4 trên địa bàn quận năm 2022.

Tới dự  Khai giảng có đồng chí Đại tá Nguyễn Hoàng Lân – Giảng viên học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; đồng chí Trung tá Trần Đức Thọ - Thư ký Ban Thư ký  Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh TP Hà Nội; đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị; đồng chí Trương Công Dũng - UVTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận cùng 150 đồng chí cán bộ, giáo viên, đảng viên, chuyên viên, viên chức tham gia lớp học.

Trong giai đoạn hiện nay, việc học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh giúp cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận nắm được quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng; quản lý điều hành của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh Nhân dân bảo vệ tổ quốc, phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ, công tác động viên thời chiến và chiến lược an ninh quốc gia. Từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới, trên cơ sở đó tham mưu tích cực cho các cấp lãnh đạo và đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Trương Công Dũng - Ủy viên Ban thường Vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận

phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Trương Công Dũng - UVTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận đề nghị Ban tổ chức lớp và các đồng chí giảng viên phối hợp chặt chẽ, đảm bảo cơ sở vật chất lớp học, theo dõi nghiêm túc đánh giá kết quả chất lượng học viên, chuẩn bị tốt các nội dung bài giảng truyền thụ cho các học viên, tạo điều kiện cho các học viên học tập đạt kết quả tốt nhất. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí học viên tập trung nghiên cứu, học tập nghiêm túc với tinh thần tự giác để đạt kết quả cao, vận dụng vào thực tiễn để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ quan, đơn vị công tác.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 trên địa bàn quận năm 2022 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30/7/2022 với 9 chuyên đề. Kết thúc khóa học, Ban tổ chức lớp học kiểm tra đánh giá kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình học tập theo quy định.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN