HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2022
Ngày đăng 09/11/2022 | 16:51  | View count: 206

Ngày 9/11/2022, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; 10 năm hưởng ướng ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” quận năm 2022.

Toạ đàm pháp luật lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật

Trong 10 năm qua, cứ đến dịp 9/11, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận đều triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận đã giao phòng Tư pháp phối hợp với các phòng, ban, ngành triển khai các chuyên đề, nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như: mô hình cầu thang pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân,tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên trên địa bàn quận gắn với chủ đề tìm hiểu pháp luật,tuyên truyền các nội dung liên quan đến phòng chống các tệ nạn xã hội...

Trong 10 qua, quận đã tổ chức hơn 1.085 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho 255.923 lượt người,treo gần 1.400 băng zôn, khẩu hiệu, phát hành 1.016.591 tài liệu, phát thanh hơn 22.646 chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống đài truyền thanh, đăng tải 1.500 tin bài về pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 2.581 lượt người, xây dựng  631 tủ sách pháp luật tại các trường học, nhà văn hóa, nhà họp tổ dân phố, trụ sở UBND các phường, các đơn vị trên địa bàn. Đồng thời tổ chức gần 100 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia và tham gia nhiều cuộc thi cấp Thành phố đạt nhiều giải cao như: giải Ba cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2014 và cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” năm 2016, giải Ba cấp cụm tại cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng cháy và Chữa cháy” năm 2017, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” năm 2020 đứng thứ 2 Thành phố,giải Bacuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân đạt được trong các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong 10 năm qua. Đồng chí đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân và toàn thể công dân tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên nhằm giữ vững và nâng cao tỷ lệ hòa giải; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật.

Các tập thể được khen thưởng có thành tích trong 10 năm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Các đơn vị đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” năm 2022

UBND quận Cầu Giấy đã khen thưởng đối với 10 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong 10 năm tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” năm 2022.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN