KHỐI NỘI CHÍNH - SỰ NGHIỆP – HIỆP QUẢN – TỔ CHỨC XÃ HỘI
Ngày đăng 21/09/2018 | 16:36  | View count: 9096

KHỐI NỘI CHÍNH

I. CÔNG AN QUẬN

- Địa chỉ: số 62 phố Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô

- ĐT: 069 219 8205

1. Đ/c Dương Văn Hiếu - Trưởng Công an

- Điện thoại liên hệ: 0243 766 3933

2. Đ/c Nguyễn Việt Tiến - Phó Trưởng Công an

- Điện thoại liên hệ: 069 219 6738

3. Đ/c Nguyễn Đức Minh -Phó Trưởng Công an

- Điện thoại liên hệ: 02430791 6931

4. Đ/c Nguyễn Văn Thủy -Phó Trưởng Công an

- Điện thoại liên hệ: 069

5. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng Công an

- Điện thoại liên hệ: 069 219 8202

6. Đ/c Giáp Thành Trung - Phó Trưởng Công an

- Điện thoại liên hệ 069 219 4237

II. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN

- Địa chỉ: số 58 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 833 0355

1. Đ/c Trương Công Dũng - Chỉ huy trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0355

2. Đ/c Phùng Văn Thành  - Chính trị viên

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0355

3. Đ/c Phùng Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0355

4. Đ/c Nguyễn Thành Chung - Phó Chỉ huy trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0355

III. TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN

- Địa chỉ: số 18 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 833 0518

1. Đ/c Trần Thị Phương Hiền -Chánh án

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0518

2. Đ/c Nguyễn Mạnh Hải - Phó Chánh án

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0518

3. Đ/c Tạ Thị Thu Hương - Phó Chánh án

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0518

IV. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN

- Địa chỉ: số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 024.3834. 9816

1. Đ/c Đinh Minh Tảo - Viện trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 9815

2. Đ/c Nguyễn Hồng Long - Phó Viện trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 0651

3. Đ/c Nguyễn Thị Anh - Phó Viện trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 9816

V. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  QUẬN

- Địa chỉ: số 04 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 795 5841

1. Đ/c Nguyễn Đăng Mạnh - Chi cục trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 556 7462

2. Đ/c Lê Thị Vĩnh Hà - Phó Chi cục trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 795 5839

3. Đ/c Lê Thị Thanh Hường - Phó Chi cục trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 795 5843

4. Đ/c Nguyễn Bích Thủy - Phó Chi cục trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 795 5838

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

I. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN

- Địa chỉ: số108 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 7672353

1. Đ/c Đỗ Đức Hồng Quang  - Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 5819

2. Đ/c Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 6891

3. Đ/c Bùi Ngọc Diệp - Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 8937

4. Đ/c Phạm Thị Kim Liên - Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 2353

II. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT QUẬN

- Địa chỉ: số 126A đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 224 2176

1. Đ/c Trần Đông Dực  Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 757 9898

2. Đ/c Nguyễn Mạnh Hải - Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 793 9391

3. Đ/c Trần Thị Yến - Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 793 9392

4. Đ/c Nguyễn Nam Thắng - Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 224 2176

III. BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG

- Địa chỉ: số 84 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 768 6221

1. Đ/c Vũ Ngọc Kỳ - Trưởng Ban

- Điện thoại liên hệ: 0243 768 6221

2. Đ/c Phạm Văn Tín - Phó Trưởng Ban

- Điện thoại liên hệ: 0243 768 6221

3. Đ/c Lê Danh Cường - Phó Trưởng Ban

- Điện thoại liên hệ: 0243 768 6221

IV. ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ QUẬN

- Địa chỉ: số 8, đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 767 5770

1. Đ/c Phạm Văn Lợi  - Đội trưởng

- Điện thoại liên hệ; 0243 834 8768

2. Đ/c Lê Thanh Đào  - Đội phó

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 9412

3. Đ/c Trần Anh Tuấn  - Đội phó

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 5770

V. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Địa chỉ: số 36 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 791  0328

1. Đ/c Nguyễn Trường Giang - Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 221 5539

 

VI. TRUNG TÂM DỊCH VỤ XỔ SỐ, TƯ VẤN DU LỊCH

- Địa chỉ: số 95 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 224 2538

1. Đ/c Nguyễn Trường Giang - Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 1937

2. Đ/c Phạm Ngọc Thắng - Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 224 2538

VII. BAN QUẢN LÝ CHỢ CẦU GIẤY

- Địa chỉ: A2 khu tập thể Đồng Xa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 764 6878

1.Đ/c Bùi Doãn Dũng - Trưởng ban

- Điện thoại liên hệ: 0243 764 8172

2. Đ/c Đỗ Việt Phương - Phó trưởng ban

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 5391

3. Đ/c Nguyễn Thu Hà - Phó trưởng ban

- Điện thoại liên hệ: 0243 756 2782

 

CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN

I. CHI CỤC THUẾ QUẬN

- Địa chỉ: số 68 phố Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 793 0236

1. Đ/c Nguyễn Đức Hùng - Chi Cục trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 756 6927

2. Đ/c Nguyễn Thanh Hằng - Phó Chi Cục trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 754 5564

3. Đ/c Lê Thị Thu Hồng - Phó Chi Cục trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 793 8224

4. Đ/c Kiều Ngọc Sơn - Phó Chi Cục trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 756 7159

5. Đ/c Phạm Hải Đương - Phó Chi Cục trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 219 1309

II. KHO BẠC NHÀ NƯỚC CẦU GIẤY

- Địa chỉ: số 04 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.  

- ĐT: 0243 756 2696

1. Đ/c Ngô Quốc Huy - Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 756 1954

2. Đ/c Nguyễn Văn Định - Phó Giám đốc 

- Điện thoại liên hệ: 0243 793 8549

III. TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN

- Địa chỉ: đường Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.  

- ĐT: 0243 768 0013

1. Đ/c Đỗ Thị Thu Hà - Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 993 6118

2. Đ/c Nguyễn Hải Yến - Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 768 1285

3. Đ/c Bùi Hải Yến - Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 768 7862

IV. CHI CỤC THỐNG KÊ QUẬN

- Địa chỉ: số 73 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa  

- ĐT: 0243 834 1264

1. Đ/c Nguyễn Huy Bình  - Chi cục trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 2885

2. Đ/c Nguyễn Thị Vân - Phó Chi cục trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 1264

V. CÔNG TY ĐIỆN LỰC CẦU GIẤY

- Địa chỉ: số 18A, ngõ 193 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

- Điện thoại: 0246 268 9966

1. Đ/c Lương Quang Tuấn - Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0246 268 9966

2. Đ/c Vũ Quang Huy - Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0246 268 9966

3. Đ/c Nguyễn Sinh Công - Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0246 268 9966

4. Đ/c Nguyễn Kim Ngọc - Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0246 268 9966

VI. ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 13

- Địa chỉ: số 73 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 556 7476

1. Đ/c Phạm Ngọc Oanh - Đội trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 556 7478

2. Đ/c Tạ Lưu Bắc- Phó Đội trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 556 7476

3. Đ/c Vũ Văn Trường- Phó Đội trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 556 7476

4. Đ/c Nguyễn Đức Ngãi Hà- Phó Đội trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 556 7476

VII. ĐỘI THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẬN

- Địa chỉ: số 73 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa

- ĐT: 0243 556 7479

1.Đ/c Hoàng Ngọc Đức - Đội trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 556 7479

2.Đ/c Nghiêm Ngọc Tiệp - Phó Đội trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 556 7479

VIII. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT  ĐAI HÀ NỘI QUẬN CẦU GIẤY

- Địa chỉ: số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa

- Điện thoại: 0243 833 9069

1. Đ/c Phạm Hoài Nam - Giám đốc

- Điện thoại: 0243 833 9069

2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Yên - Phó  Giám đốc

- Điện thoại: 0243 833 9069

3. Đ/c Hồ Minh Quốc - Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0243 833 9069

IX. TRẠM THÚ Y QUẬN

- Địa chỉ: số 73 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

 - ĐT: 0243 556 7508

1. Đ/c Khiếu Thị Kim Oanh - Trạm trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 222 2225

2. Đ/c Nguyễn Thị Định - Phó Trạm trưởng

- Điện thoại liên hệ: 0243 556 7508

X. BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN

- Địa chỉ: số 6 phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 793 0209

1. Đ/c Chu Phương Mai - Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 791 0719

2. Đ/c Nguyễn Hồng Hà- Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 793 0209

3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 793 0209

4. Đ/c Trịnh Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 793 0209

 

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

I. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

- Địa chỉ: số 04 đường Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 768 0203

1. Đ/c Bùi Thị Lan Phương - Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: .243 768 5956

2. Đ/c Nguyễn Như Khánh - Phó Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0243 768 0203

II. HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

- Địa chỉ: số 27 ngõ 68 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa

- ĐT: 0243 226 2479

1. Đ/c Lê Thị Hồi - Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0243 226 2479

2. Đ/c Vương Văn Thảo - Phó Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0243 226 2479

III. HỘI KHUYẾN HỌC

- Địa chỉ: số 10 đường Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 795 5763

1. Đ/c Nguyễn Thị Vân Khanh - Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0243 795 5763

2. Đ/c Đào Bich Vân - Phó Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0243 795 5763

IV. HỘI LUẬT GIA

- Địa chỉ: số 73 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 833 0476

1. Đ/c Nguyễn Thị Đức Hạnh - Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0243 221 6601

2. Đ/c Vương Thị Hào - Phó Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0476

3. Đ/c Phan Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0476

V. HỘI NGƯỜI MÙ

- Địa chỉ: số 04 đường Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0243 768 7866

1. Đ/c Nguyễn Viết An- Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0243 837 3343

2. Đ/c Nguyễn Văn Đức- Phó Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0243 768 7866

VI. HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

- Địa chỉ: số 04 đường Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 0246 293 6048

1. Đ/c Nguyễn Văn Nhiệm - Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0246 293 6048

2. Đ/c Nguyễn Thị Lan - Phó Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0246 293 6048

VII. HỘI ĐÔNG Y

- Địa chỉ: số 04 đường Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

1. Đ/c Phó Hữu Đức - Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0913.392.456

2. Đ/c Nguyễn Đình Tín - Phó Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 01223.307.055

VIII. HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN

- Địa chỉ: số 73 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

- ĐT: 024.3825.5739

1. Đ/c Vũ Trọng An - Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0986.229.343

2. Đ/c Phạm Ánh Dương - Phó Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0903.481.949

3. Đ/c Nguyễn Như Khánh - Phó Chủ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0979.778.658

IX. BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN

- Địa chỉ: số 27 ngõ 68 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.  

- ĐT: 0243 253 5179

1. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng ban

- Điện thoại liên hệ: 0243 253 5179

2. Đ/c Hà Văn Thắng - Phó Trưởng ban

- Điện thoại liên hệ: 0243 253 5179