KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Quận Cầu Giấy tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Ngày đăng 04/06/2019 | 05:00 PM  | View count: 110
Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 14/5/2019 của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy về việc Triển khai công tác phòng chống thiên tai...

Hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Ngày đăng 24/05/2019 | 11:05 AM  | View count: 63
(Nội dung kèm theo) BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 24/05/2019 | 10:04 AM  | View count: 74
Ngày 23/5/2019, UBND quận Cầu Giấy ban hành văn bản số 595/UBND-KT về việc nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại...

Quận Cầu Giấy thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày đăng 08/04/2019 | 11:00 AM  | View count: 576
Quận Cầu Giấy nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội, dân số 340.000 người, gồm 08 phường, diện tích tự nhiên là 1.210 ha, giáp ranh với...

Thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Ngày đăng 02/04/2019 | 11:50 AM  | View count: 559
Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,...

Quận Cầu Giấy triển khai công tác tập huấn ATTP nông, lâm, thủy sản cho người tiêu dùng

Ngày đăng 23/03/2019 | 09:43 AM  | View count: 306
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với vấn đề an toàn...

Thông báo đường dây nóng và ra mắt trang Fanpage Facebook “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quận Cầu Giấy”

Ngày đăng 14/03/2019 | 05:00 PM  | View count: 578
Sáng 14/3/2019, UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến về những quy định trong công tác quản lý và thực hiện quyền người...

Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng

Ngày đăng 13/03/2019 | 08:27 AM  | View count: 560
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua...

Quận Cầu Giấy triển khai công tác tập huấn tuyên truyền Bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Ngày đăng 12/03/2019 | 11:16 AM  | View count: 526
Thực hiện Công điện khẩn số 1237/CĐ-BNN-TY ngày 22/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm...

Quận Cầu Giấy tổ chức tư vấn, hướng dẫn các hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp

Ngày đăng 07/12/2018 | 09:54 AM  | View count: 704
Ngày 07/12/2018, Phòng Kinh tế quận Cầu Giấy phối hợp Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà...