KINH TẾ - ĐÔ THỊ

8 phường thuộc quận Cầu Giấy ký kết giao ước thi đua năm 2018
Ngày đăng 12/03/2018 | 14:15  | View count: 454

8 phường thuộc quận Cầu Giấy ký kết giao ước thi đua năm 2018

Ngày 26/01/2018, tại UBND phường Mai Dịch đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018 của 8/8 phường thuộc quận Cầu Giấy.

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo UBND các phường đã cùng bàn bạc và thống nhất thông qua chương trình công tác thi đua năm 2018 với 08 nhiệm vụ trọng tâm và 04 nội dung với 35 tiêu chí cụ thể trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác cải cách hành chính.

Với chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", năm 2018, các phường cam kết nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo hiệu quả và thiết thực, phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá, chủ đề hành động của Thành phố, quận và phường trong năm 2018 gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ tổ chức, nhân dân theo phương châm 5 rõ “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” và nguyên tắc “Một việc – một đầu mối xuyên suốt”, thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, không để xảy ra trọng án và các loại tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức.

Buổi lễ diễn ra trong tinh thần quyết tâm nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà UBND quận và HĐND các phường giao của đội ngũ cán bộ lãnh đạo 8 phường trên địa bàn quận.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN