KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với đăng ký hộ kinh doanh
Ngày đăng 04/10/2018 | 17:37  | View count: 730

Bước 1:

Đăng nhập vào trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội qua đường link cụ thể sau: 123.25.28.178/dkkdqh

Bước 2:

Ta dùng chuột click vào ô đăng nhập (nếu có tài khoản), ô đăng ký (nếu chưa có tài khoản)

Bước 3: Click vào Đăng ký trực tuyến

Công dân chọn từng loại hình đăng ký:

  • Hộ kinh doanh
  • Đăng ký cấp lại qua website
  • Đăng ký thay đổi qua website
  • Đăng ký tạm ngừng qua website
  • Đăng ký chấm dứt qua website

Bước 4: Điền thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến.

4.1. Đối với đăng ký hộ kinh doanh

Sau khi điền đầy đủ thông tin, Công Dân nhấn vào nút Lưu hồ sơ:

4.2. Đăng ký cấp lại qua website

 

Sau khi cập nhật hồ sơ, bấm vào nút “ Đăng ký hồ sơ”

4.3 Đăng ký thay đổi:

 

Sau khi cập nhật hồ sơ, bấm vào nút “ Đăng ký hồ sơ”. Cập nhật các thông tin cần thay đổi

Bước 5

Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, Công Dân nhập Mã Xác Nhận và nhấn vào nút Gửi.

Bước 6

Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ. Công Dân có thể lưu lại Mã hồ sơ để Tra cứu tình trạng hồ sơ.

Bước 7

Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà Công Dân đã điền trong biểu mẫu.

PHÒNG KINH TẾ QUẬN