KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Tham gia chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp, biện pháp hữu hiệu cho mọi gia đình
Ngày đăng 06/11/2018 | 11:10  | View count: 252

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội phối hợp với các nhà sản xuất và người nông dân tham gia sản suất theo chuỗi ra mắt Chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi là: Chợ nhà mình – My home market, sử dụng tên miền: www.chonhaminh.gov.vn hoặc www.myhomemarket.gov.vn để tạo cơ hội cho người tiêu dùng tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng.

Chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn sản xuất theo chuỗi là một hình thức tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp mới, giúp người tiêu dùng Thủ đô dược tiếp cận phương thức mua bán nông sản an toàn hiện đại dưới sự quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm của cơ quan quản lý.

Để chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn sản xuất theo chuỗi đi vào hoạt động có hiệu quả trên môi trường không gian mạng, UBND quận giới thiệu tới nhân dân trên địa về mô hình thương mại mới, giúp người tiêu dùng trải nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa an toàn, từng bước thay đổi dần thói quen, tư duy mua sắm và cách thức tiêu dùng hiện đại.

Tham gia Chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn, Chợ nhà mình – My home market là góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vì sức khỏe bền vững của gia đình và xã hội.

PHÒNG KINH TẾ QUẬN